Papier- en kartonverwerkende sector boekt vooruitgang

Ruim de helft van de bedrijven in de kartonnage en flexibele verpakkingssector neemt maatregelen tegen veiligheidsrisico’s op de werkvloer maar zal dit op enkele punten verder moeten aanscherpen.

Ongeveer een kwart van de bedrijven heeft alles op orde. Een relatief klein aantal bedrijven blijft met een gemiddelde van 10 of meer overtredingen duidelijk achter. Dat blijkt uit controles van de Inspectie SZW vorig jaar bij bedrijven in deze sector, waar ondermeer papier en karton verwerkt wordt.
In 2011 bezocht de Inspectie SZW 45 bedrijven in de kartonnage en flexibele verpakkingssector (onderdeel van de papier -en kartonsector). Het merendeel  van deze bedrijven was ook in 2007 bezocht. De inspecteurs constateerden bij 76 procent van de bedrijven één of meer overtredingen van de regels voor veilig en gezond werken. Het grootste deel van deze overtredingen, 79  procent, had te maken met het veilig werken met machines en de inrichting van de werkplek. In zestien gevallen legde de Inspectie SZW het werk stil omdat er sprake was van ernstig gevaar voor de werknemers. 
In 2007 controleerde de Inspectie SZW op arbeidsomstandigheden in de gehele papier en kartonsector. Toen werd bij 86 procent van de gecontroleerde bedrijven in de kartonnage en flexibele verpakkingssector een overtreding aangetroffen. Het aantal bedrijven in deze deelsector met een overtreding daalde in 2011 dus met 10 procent-punt. 
Een relatief kleine groep bedrijven is verantwoordelijk voor een groot deel van de overtredingen. De Inspectie SZW blijft deze bedrijven dan ook volgen en inspecteert daar in 2012 opnieuw.  Daarnaast gaat de branche verder met de ontwikkeling ‘safety checks’, een vorm van horizontaal toezicht. 
 
Naar Factsheet:

 Factsheet Kartoflex_tcm335-334278.

Veilig werken in de kartonnage en flexibele verpakkingensector | PDF document |295 kB