Overzicht normen Machinerichtlijn

Op 29 februari is er in het Official Journal of the European Union weer een overzicht gepubliceerd van nieuwe normen, aanvullingen en wijzigingen op bestaande normen behorende bij de Machinerichtlijn.

Klik hier  voor het overzicht.