Overtreding arbowetgeving in driekwart van de onderzochte metaalbedrijven

Ondanks de inspanningen van de metaalsector om de veiligheid en gezondheid van werknemers te verbeteren, is de situatie nog steeds zorgwekkend: fors meer ongevallen dan in andere sectoren en een hoog percentage bedrijven met overtredingen. Dit blijkt uit de Sectorrapportage Metaal 2009-2011, van de Inspectie SZW.

In bijna driekwart van de bedrijven trof de arbeidsinspecteur één of meer overtredingen aan, gemiddeld 2,7 overtredingen per bedrijf. Driekwart van deze overtredingen (459 van de 609) had te maken met de veiligheid van diverse soorten machines, waarbij het in ruim 80% van de overtredingen ging om het ontbreken van beveiligingen. Met name bij de afscherming van de kolomboor en de draaibank was sprake van onveilige situaties. Andere overtredingen op het gebied van arbeidsmiddelen hadden te maken met hijs- en hefwerktuigen (19); heftrucks voor horizontaal transport (14); stellingen en trappen/ladders (4).
Pas na 1 april 2010, (dat wil zeggen bij 227 bedrijven) is gekeken naar de blootstelling aan lasrook, omdat dat het moment was waarop een nieuwe wettelijke grenswaarde van kracht werd. In bijna 30% van de op lasrook geïnspecteerde bedrijven (66 van de 227) werden overtredingen geconstateerd op dit onderwerp. Voor de meeste overtredingen zijn de werkgevers gewaarschuwd deze binnen een afzienbare periode ongedaan te maken. In totaal is 25 keer het werk stilgelegd omdat er sprake was van een situatie die gevaarlijk zou kunnen zijn voor de medewerkers. In één van deze gevallen liepen werknemers daadwerkelijk gevaar en heeft de werkgever meteen een boete opgelegd gekregen.
De resultaten van de verschillende activiteiten in de metaalsector in 2009 en 2010 maken duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is in deze sector. Immers de nalevingspercentages laten te wensen over, het aantal ongevallen met letsel is hoog en bepaalde beroepsziekten worden niet als zodanig herkend. De Inspectie SZW heeft daarom in 2011 verschillende activiteiten uitgevoerd en voor 2012 al weer nieuwe gepland. Deze maken deel uit van de in 2011 gestarte meerjarenaanpak 2011-2015 voor de sector Metaal.
Klik hieronder

 sectorrapportage-metaal-2009-2011.

om Sectorrapportage Metaal 2009-2011 te downloaden

Bron: Min SZW/Arbozone