Over de geschiedenis en de toekomst van de technologie

In een seminar worden geschiedenis en toekomst van de technologie bij elkaar gebracht. Voor technologieminnend Nederland is dit een ultieme kans, om in een paar uur te worden meegezogen in het belang dat technologie voor onze samenleving heeft. De sprekers (professor Johan Schot en trendwatcher Rob Creemers) nemen hun toehoorders mee in een reis van de industriële revolutie naar de komende decennia.

De wereld zit in een overgang naar een nieuw type economie en een nieuwe samenleving. Professor Johan Schot noemt dit de tweede Grote Transitie, aangezien de eerste die van de premoderne naar de monderne tijd was. Oftewel, de eerste grote transitie was de industriële revolutie.

Hij laat zien dat de kern van de eerste grote transitie in innovatie lag. Het was geen kapitaalaccumulatie, zoals Marx dacht, of bureaucratisering, zoals Weber dacht. Enerzijds stimuleerden de innovaties de economische groei en de ontwikkeling van de maatschappij. Anderzijds werd de overheid verantwoordelijk voor distributie-effecten (gelijkheid) en risicomanagement. Er ontstonden sterke nationale staten waar mensen hun identiteit aan ontleenden.

De maatschappij zit nu in de tweede grote transitie, waarbij het accent meer zal liggen op duurzaamheid, delen, globalisering en decentralisatie. Dit is allemaal mogelijk gemaakt door de ICT-revolutie en drivers als de klimaatverandering. Dit uit zich in allerlei moderne technologie: professor Schot gaat bijvoorbeeld in op de mobiliteit.

Het duizelt de luisteraar als technologie-trendwatcher Rob Creemers het woord neemt. Hij zet in een moordend tempo trends op het gebied van ICT, vergrijzing, globalisering, fossiele brandstoffen en klimaatproblemen op een rijtje, zodat er een toekomstbeeld ontstaat waarin alle apparaten in onze omgeving met internet verbonden zijn en waarmee we vervolgens alle ontwikkelingen op de voet kunnen volgen en beïnvloeden.

Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat vele taken binnenkort niet meer door mensen maar door computers en robots zullen worden uitgevoerd. Wat betekent dat voor onze  samenleving?

Door al deze ontwikkelingen loopt de wereld ook tegen keiharde grenzen aan. Steeds meer mensen willen steeds meer. Dat levert tekorten – maar ook meer schadelijke uitstoot op. Samen met trendwatcher Adjiedj Bakas publiceerde hij het boek ‘Leven zonder olie’ over de megatrends op het gebied van energie, klimaat en transport.  

We staan op een keerpunt in de geschiedenis van de mensheid. Voor het eerst zijn alle problemen van mondiale aard en kunnen ze ook alleen mondiaal worden opgelost. Dat eist meer van ons vernuft dan ooit. Samenwerken is belangrijker dan ooit.

Meer informatie over het seminar op:. http://trefpuntvoortechnologie.nl/