Organisaties in techniek niet klaar voor de nieuwe generatie baanzoekers

Organisaties in de techniek, maar ook in zorg en overheid, zijn niet aantrekkelijk voor de nieuwe generatie baanzoekers. Het werk dat zij aanbieden sluit onvoldoende aan op de voorkeuren van jongeren. Vooral de technische sector zal veel moeten doen om aantrekkelijker te worden. Bedrijven uit deze sector doen er goed aan om te investeren in meer afwisseling en ontwikkeling in het werk en de werkomstandigheden op orde te brengen. Dit concludeert Stephan Corporaal in zijn proefschrift ‘Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling’ waarmee hij op 10 oktober 2014 promoveert aan de Open Universiteit.

Corporaal weerlegt in het onderzoek veel vakpublicaties over ‘generatie Y’ waarin wordt gesteld dat de nieuwe generatie baanzoekers geheel anders is dan voorgaande generaties. Generatie Y zou  op zoek zijn naar allerlei nieuwe vormen van werken, vrijheid en zingeving. Uit zijn onderzoek blijkt juist dat jongeren veel conservatiever zijn dan gedacht: ze eisen structuur en duidelijkheid. Zij willen weten hoe, wanneer en waarom ze hun werk moeten doen en zijn op zoek naar organisaties die een duidelijk uitgetekend traject aanbieden met afwisseling in werk en functies, gecombineerd met goede begeleiding. Corporaal toont bovendien aan dat de voorkeuren tussen lager en hoger opgeleide jongeren nauwelijks verschillen. 

Grote verschillen

In het proefschrift worden de voorkeuren van jongeren vergeleken met de kenmerken van werk zoals ervaren door medewerkers in de techniek, zorg en overheid. Uit die vergelijking blijkt dat de organisaties in deze sectoren niet voorzien in de behoeftes van jongeren, vooral op het gebied van opleidings- en doorgroeimogelijkheden, werkomstandigheden, afwisseling en duidelijkheid. In de technische sector sluiten bovendien de flexibiliteit in werkdagen, de fysieke werkplek en de sfeer in de organisatie niet aan op de voorkeuren. Weliswaar zijn er ook overeenkomsten, maar organisaties benadrukken die sterke punten niet of nauwelijks in hun wervingscommunicatie met als gevolg dat hun wervingskracht beperkt is. 

Denken in ontwikkelingstrajecten

De uitkomsten van het onderzoek geven concrete oplossingsrichtingen om de aantrekkelijkheid van organisaties voor jongeren te verhogen. Zo doen bedrijven er goed aan minder te denken in termen van functies, maar meer in brede ontwikkelingstrajecten met mentorships, verschillende projecten en regelmatig wisseling van team en functie. Verder is het verstandig om niet zozeer te investeren in ‘het nieuwe werken’, maar juist in duidelijkheid, structuur en feedback.

Verandering in onderwijs

De uitkomsten van het onderzoek benadrukken ook de noodzaak voor het veranderen van het onderwijs. Door de te veilige omgeving binnen de school en gestructureerde manier van onderwijs hebben studenten allerlei onrealistische verwachtingen voor werk. Zij verwachten meer structuur, duidelijkheid en eerlijkheid dan organisaties ooit kunnen bieden. Het beroepsonderwijs doet er dan ook verstandig aan om meer aandacht te besteden aan vaardigheden als aanpassingsvermogen, improvisatievermogen en de omgang met tegenstrijdige en onevenwichtige eisen. Ook liggen er kansen om bedrijven te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van ontwikkelingstrajecten, die de overgang van school naar werk zullen moeten versoepelen. 

Stephan Corporaal

Stephan Corporaal (Enschede, 1985) behaalde in 2006 zijn bachelor Business Administration Bedrijfseconomie aan de hogeschool Saxion in Enschede, waarna hij er aan het werk ging als docent bedrijfseconomie. In 2008 behaalde hij zijn master of science Bedrijfskunde aan de Open Universiteit. Als docent bij Saxion besteedde Corporaal veel aandacht aan het opzetten van innovatieve onderwijsprojecten die gericht zijn op het opleiden van studenten tot reflective professionals, zonder gebruik te maken van traditionele klaslokalen, lesmethodes of toetsing. Bij het lectoraat Strategisch Human Resource Management heeft Corporaal diverse toegepaste onderzoeksprojecten opgezet met organisaties die allemaal te maken hadden met het onderzoeksonderwerp aantrekkelijk werkgeverschap.

Promotie

Corporaal verdedigt zijn proefschrift ‘Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling. Aantrekkelijke banen voor de nieuwe generatie baanzoekers‘ op vrijdag 10 oktober 2014 om 13.30 uur aan de Open Universiteit. Zijn promotores zijn prof.dr. Frits Kluijtmans en prof. dr. Tinka van Vuuren. Het proefschrift is vanaf medio oktober te downloaden via www.saxion.nl/strategisch-hrm. Voor bedrijven is er een instrumentarium beschikbaar waarmee kan worden onderzocht in hoeverre zij voorzien in voorkeuren van jongeren.