Orders MKB drogen op door Corona

Het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf (MKB) wordt zeer hard geraakt door de coronacrisis. Veel ondernemers zien de omzet teruglopen tot (nagenoeg) 0. Ook halen ze nauwelijks nog opdrachten binnen; de werkvoorraad droogt op. Veel ondernemers vrezen of ervaren nu al ernstige liquiditeitsproblemen. Dat stelt onderzoeksbureau Panteia na een groot online onderzoek medio april.

Het onderzoek naar de impact van de coronacrisis liep over nagenoeg alle MKB-branches. Ruim 7.200 ondernemers deden mee.

Grote omzetdaling verwacht voor maart en april

De meeste ondernemers zien in maart hun omzet dalen (66%). Zo’n 11% van de ondernemers ziet dat de daling zich beperkt tot 25% of minder. Bij 16% daalt de omzet 25 tot 50% en bij 9% daalt deze 50-75%. Circa 30% geeft aan dat de omzet 75 tot 100% lager uitvalt dan in maart 2019. Voor de maand april zijn de verwachtingen zelfs nog iets negatiever.

Groot beroep op overheidsondersteuning

Ongeveer 70% van de ondernemers (zzp-ers uitgesloten) maakt gebruik van steunmaatregelen vanuit de overheid of verwacht dat te zullen gaan doen. Er wordt het meest gebruik gemaakt van uitgestelde belastingbetaling en de NOW-regeling (overbrugging voor werkbehoud): beide door ongeveer 40% van de ondernemingen. Ruim 25% maakt gebruik van de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19). Ruim 12% maakt gebruik van Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en/of de verruiming van de Bbz-regelingen. Voor genoemde regelingen geldt dat niet alle ondernemingen er voor in aanmerking komen. Het gebruik binnen de beoogde doelgroepen ligt dus procentueel nog hoger.

Veel ondernemers nemen zelf ook maatregelen om kosten te besparen

Twee derde van de ondernemers (zzp-er uitgesloten) zegt zelf ook maatregelen te nemen om kosten te besparen. Iets meer dan een derde geeft aan minder grondstoffen en/of dienstverlening in te kopen. Bijna 40% zegt minder of geen gebruik meer te maken van flexkrachten. 11% heeft extra financiële ruimte geregeld bij de bank en 5% heeft vast personeel ontslagen.

2 

De meeste ondernemers hebben nog geen contact gehad met hun bank

Banken hebben aangegeven bij deze crisis nadrukkelijk deel van de oplossing te willen zijn. Dit onderzoek laat zien dat ruim 85% van de ondernemers nog geen contact heeft gehad met de bank over het effect van de Coronacrisis op de financiële situatie van hun onderneming. Grotere ondernemingen hebben in meer gevallen contact gehad met de bank. Bij ondernemingen met meer dan 50 werknemers ligt dit percentage iets boven de 50%. Ondernemers die contact hebben gehad met hun bank zijn wisselend tevreden over de behulpzaamheid: 47% is hierover (zeer) tevreden, 25% is (zeer) ontevreden.

Grote verschillen tussen bedrijven en sectoren

Het onderzoek laat zien dat zzp-ers, kleine MKB-bedrijven en grotere MKB-bedrijven andere middelen ter beschikking hebben om de crisis te lijf te gaan. Zo is het logisch dat veel zzp-ers weinig mogelijkheden hebben om kosten te besparen, zoals het afschalen van flexibele arbeid en/of het ontslaan van medewerkers. Ze komen ook niet in aanmerking voor de meeste overheidssteunmaatregelen. De MKB-bedrijven met personeel hebben meer mogelijkheden en maken daar ook meer gebruik van. Uit het onderzoek komt echter ook naar voren dat juist de zzp-er de grootste omzetdaling verwachten (67% in maart, 71% in april). Kleinere MKB-bedrijven rapporteren 53% in maart en 60% in april. Grote MKB-bedrijven respectievelijk 44% en 50%.

De impact van de crisis verschilt per sector. Sectoren die het hardst getroffen worden zijn o.a. :

  • de reisbemiddeling (86% omzetdaling),
  • de horeca (82%),
  • landbouw non-food zoals de sierteelt (76%) en
  • niet-essentiële gezondheidszorg zoals tandartsen en fysiotherapeuten (70%).

Er zijn ook sectoren die iets minder last hebben, al rapporteren ook zij omzetverliezen voor april. Deze sectoren zijn o.a.:

  • financiële instellingen (omzetdaling van 31%),
  • de bouw (20%) en
  • accountants en advocaten (30%).