Optimisme bij bezoekers Industriële Week over economisch herstel

Potentiële bezoekers van de Industriële Week 2010 zijn positief over de economische ontwikkelingen. De helft heeft concrete investeringsplannen voor producten en oplossingen die dit najaar op deze vakmanifestatie worden getoond. De Industriële Week, die van 5 tot en met 8 oktober 2010 wordt gehouden in de Jaarbeurs Utrecht, rekent op een groot aantal bezoekers die betrokken zijn bij investerings- of aankoopbeslissingen. Liefst 86% is eind- of medebeslisser in dit proces of speelt een adviserende rol. Dat blijkt uit het animo onderzoek dat VNU Exhibitions heeft uitgevoerd onder eerdere bezoekers van de beurzen Aandrijftechniek, Industrial Processing, Industry & Automation en Macropak, die met elkaar de Industriële Week vormen.

Projectmanagers Annette Bos en Marc Klumper van VNU Exhibitions presenteerden vorige week de resultaten van het animo onderzoek, dat een positief beeld geeft over de economische vooruitzichten. De meerderheid van de bezoekers verwacht dat de economie het komende half jaar verbetert. Liefst 80% van alle respondenten geeft aan de Industriële Week te bezoeken.

Systematisch zoeken en evalueren

Productmanager Aldert Schollaardt van Endress+Hauser, exposant van Industry & Automation, benadrukt het belang van innovatie. Schollaardt: ,,Systematisch zoeken en evalueren van nieuwe technologieën is een essentieel onderdeel van innovatiemanagement. Wij maken gebruik van een wereldwijd netwerk van partners, zoals universiteiten en researchinstituten en investeren 10 procent van het researchbudget aan het onderzoeken en ontwikkelen van basistechnologieën”.

Persluchtlekkage

Festo, wereldwijd leverancier van pneumatische en elektrische automatiseringstechnologieën, geeft op de beurs Aandrijftechniek inzicht in de energiebesparende mogelijkheden met pneumatische aandrijvingen. Dit met het oog op kostenbesparing bij eindgebruiker en machinebouwer. Ing. D.M. van Beers, salesmanager bij Festo, constateert dat het verhelpen van persluchtlekkage nog niet altijd de prioriteit heeft van de eindgebruiker. ‘’Constateren is eenvoudig maar verhelpen blijkt een te grote stap. Engineers bij machinebouwers berekenen nauwelijks pneumatische aandrijvingen. Zij kunnen veel meer gebruik maken van beschikbare software tools voor dimensionering van de juiste configuratie”.

Zo’n 20 tot 30% van het compressorvermogen gaat verloren, wat met lekkagemanagement in een korte terugverdientijd kan worden gereduceerd tot 10%. ,,Kijk kritisch naar vacuümtoepassingen”, geeft Van Beers als aanbeveling voor eindgebruikers en machinebouwers. Voor de machinebouwers geldt dat zij baat hebben bij een juiste dimensionering van pneumatische componenten. ‘’Omdat dit bespaart op inkoopkosten”. Nog een aanbeveling: ,,Gebruik de beschikbare dimensioneringstools en voer een nulmeting uit op de lekkagedichtheid voordat de machine bij de klant wordt afgeleverd”, aldus Van Beers.

Markttrends in energie

Imtech, Europese technische dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw exposeert op Industry & Automation. Arie van der Steen, Imtech Automation Solutions, en Wiebe Jan Emsbroek, Imtech Energy Solutions, belichten de markttrends in energie. Onder andere de toenemende vraag naar duurzame technologische- en maatschappelijk relevante oplossingen, energiebesparing, alternatieve energie en CO2-reductie. Oplossingen die worden aangeboden zijn onder andere Energy Supply Contracting (gemeten in MWh), wat staat voor het leveren en garanderen van bruikbare energie zoals warmte, koude, stoom en groene stroom, en Energy Performance Contracting, waarbij de focus ligt op het reduceren van energieverbruik door energiebesparende maatregelen op basis van prestatiecriteria.

Door verhoging van de rendementseisen aan installaties en productieprocessen neemt het belang van automatisering verder toe. Door het meten van bijvoorbeeld productieperformance kan een installatie optimaal bestuurd worden zodat een maximaal rendement wordt verkregen. In Limbrug functioneren twee duurzame energiecentrales waar gebruik wordt gemaakt van biomassa, zonnestroom, wind en waterkracht. De visie over deze centrales is ontwikkeld binnen het Green Office 2010 concept en gebaseerd op de integratie van bestaande energietechnologieën en systemen.