Open standaard voor vacatures

Een nieuwe open standaard maakt het uitwisselen van vacatures voor veel betrokken partijen (uitzendbureaus, jobboards, UWV WERKbedrijf, bedrijven/opdrachtgevers) eenvoudiger. De in opdracht van SETU door TNO ontwikkelde standaard is aangeboden aan Minister Kamp van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Minister Kamp gaf aan erg blij te zijn met het initiatief, en hechte grote waarde aan deze standaard die bij zal dragen aan meer transparantie op de arbeidsmarkt.

In het bijzijn van Bruno Bruins (voorzitter RvB van het UWV) en Aart van der Gaag (directeur branchevereniging ABU), is de nieuwe standaard op dinsdag 31 januari door SETU voorzitter en Randstad CIO Hans Wander symbolisch overhandigd aan minister Kamp.

Open standaard

De nieuwe standaard voor het elektronisch uitwisselen van vacatures is een open standaard. Dit betekent dat de standaard gratis door iedereen te gebruiken is. Ook is de standaard ontwikkeld samen met vertegenwoordigers van alle belangrijke spelers, waaronder uitzendbureaus, het UWV, intermediairs en vacaturesites. Hiermee wordt gewaarborgd dat de inhoud aansluit bij de behoeftes van de verschillende partijen. De standaarden worden ontwikkeld in opdracht van SETU, de beheerorganisatie van elektronische standaarden in de flexbranche.

Het ontwikkelen van de standaard is begeleid door TNO. Deelnemende organisaties brengen allen hun domeinkennis en behoeftes in. TNO faciliteert hierbij het proces, zorgt ervoor dat partijen op één lijn komen, zit bijeenkomsten voor, en zorgt voor het vastleggen van de gemaakte afspraken in de standaard. TNO doet dit voor diverse branches en sectoren, waaronder de flexbranche.