Ontwikkeling presenteren op beurs

Q: Ik ben ontwikkelaar bij een middelgrote onderneming die zich bezig houdt met robotica. Ik heb een 3D-presentatie van een revolutionair nieuw systeem gemaakt voor de beurs van volgende week. Waar moet ik aan denken als we op die beurs staan?

A: Op een uitvinding kunnen meerdere beschermingsrechten gevestigd worden, waarvan in dit geval de belangrijkste zijn: octrooirecht (het technische deel) en modelrecht en/of auteursrecht (uiterlijk). Als u iets op de beurs laat zien (zodanig dat de gemiddelde techneut de uitvinding ‘snapt’), is het niet ‘nieuw’ meer en kunt u er in principe geen modelrecht of octrooirecht meer op vestigen!

Dus: u heeft drie mogelijkheden: 1) niet op de beurs laten zien en eerst een beschermingsrecht erop laten vestigen, 2) snel, vóór de beurs een beschermingsrecht erop vestigen 3) geheimhoudingsverklaring/NDA (‘Non-Disclosure Agreement’) laten ondertekenen door elke geïnteresseerde en niemand anders laten zien.

Mr. Hub Dohmen

Dohmen Advocaten