Ontwikkeling NTA voor registratie arbeidsongevallen

NEN ontwikkelt samen met betrokken partijen een Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor de registratie van arbeidsongevallen.

Geïnteresseerden die zich willen aansluiten bij deze commissie kunnen zich tot uiterlijk 31 maart 2011 aanmelden bij NEN Arbeid.

Werkgevers zijn verplicht een registratie bij te houden van de in hun bedrijf geconstateerde en gemelde arbeidsongevallen. Tevens moeten zij arbeidsongevallen melden die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen. Voor de wijze van registratie door bedrijven van ongevallen zijn nog geen eenduidige afspraken gemaakt. NEN stelt samen met belanghebbende partijen nu een NTA op voor deze registratie. Deze NTA zal aansluiten bij Europese regelgeving met betrekking tot dit thema.
Meer informatie en aanmelden

Belangstellenden voor deelname aan het NTA-traject kunnen zich tot uiterlijk 31 maart 2011 aanmelden bij NEN Arbeid, Mirjam van der Gugten, telefoon: (015) 2 690 247 of via e-mail arbeid@nen.nl. Na 31 maart 2011 is aanmelding niet meer mogelijk. Voor deelname aan het traject wordt een financiële bijdrage gevraagd.