Ontwikkelaars zorgen voor innovatie: van kostenpost tot waardecreatie

Op de beursvloer van Electronics & Automation zijn veel toonaangevende elektronica-ontwikkelaars aanwezig. Zij helpen opdrachtgevers bij het ontwikkelen en/of innoveren van producten. Die opdrachtgevers willen de total costs of ownership zo laag mogelijk houden en de risico’s beperken. Ontwikkelaars staan aan het begin van dat proces en hebben vaak functionaliteit als belangrijkste uitgangspunt voor de beslissingen waar zij voor staan. De consequenties van deze beslissingen zijn vaak pas merkbaar bij de productie of het testen – en dan kan een redesign noodzakelijk zijn.

In het seminar ‘Hoe ver reikt de invloed van de ontwikkelaar?‘ worden concrete tips gegeven met betrekking tot PCB-ontwerp, Design for Manufacturing en Design for Testability om via de meest efficiënte weg tot een excellent elektronicaproduct te komen. Uitgangspunt daarbij is het optimaliseren en kwantificeren van dit proces.

Assemblage-risico’s beperken tijdens ontwerpfase

Elektronische en/of mechanische producten worden complexer, niet alleen qua functionaliteit, maar ook voor wat betreft de assemblage. Omdat de markt dwingend vraagt om deze steeds complexere assemblages binnen steeds kortere tijd te leveren – en natuurlijk met de juiste kwaliteit –  is het nodig om al zo vroeg mogelijk inzicht te krijgen in mogelijke risico’s die het functioneren van het product belemmeren. Om de factoren te determineren die bijdragen aan zulke risico’s heeft ASML een programma opgezet, samen met ontwerphuizen, de kennisinstituten Imec en TNO, Philips Healthcare, Assembléon en FEI Company. Op basis van een model dat bij Imec in gebruik was voor PCB’s, is een nieuw model ontwikkeld dat gestructureerd en gekwantificeerd inzicht geeft in de risico’s en dat is gebaseerd op de BOM (elektronica) en de BOM en het 3D-ontwerp (mechatronica). Het resultaat is een verwachte Zero Hour Defect Rate en een lijst van de grotere en kleinere risico’s die bijdragen aan deze ZHDR.

Dick van Hees, ASML

Kwantificatie van kwaliteit en kwaliteitsverhoging door test

Iedereen vormt zich een eigen idee over de betekenis van het begrip kwaliteit. Dit is subjectief, waardoor kwaliteit een belangrijk, maar weinig tastbaar begrip is. In een wereld die voor elke euro een harde realiteit vereist, maakt een vage slogan ‘betere kwaliteit’ daarom weinig indruk. Dit wordt anders als we kwaliteit in harde cijfers gaan vatten. Geert Willems legt uit hoe dit kan voor elektronica. Door ook het effect van testen in objectieve cijfers uit te drukken, transformeert ‘testen’ van een kostenpost tot een waardecreërende activiteit, waarvoor de klant bereid is te betalen.

Geert Willems, Imec – Center for Electronics Design & Manufacturing

E&A gadget Helios: van idee naar realisatie

Het ontwikkelen van een beursgadget blijkt een complex project. De bijna vijftig betrokken bedrijven willen zowel vanuit oogpunt van testability als manufacturing de nieuwste ontwikkelingen demonstreren aan de bezoeker. Ali van Gorkum gaat in op de uitgangspunten van het ontwerpproces.

Ali van Gorkum, KITT Engineering

PCB-data: klaar voor de printplaatproductie?

De data die de ontwerper aflevert aan de PCB-fabrikant zijn verre van klaar voor de productie. De PCB-fabrikant moet er nog tal van checks en aanpassingen op uitvoeren om ze bruikbaar te maken voor productie en er de noodzakelijke machineaansturingen uit te genereren. Wat zijn de meest voor de hand liggende basisregels om goede layoutdata te genereren? Wat zijn de meest voorkomende fouten? Dirk Stans laat aan de hand van een praktijkvoorbeeld zien welke tools Eurocircuits zelf heeft ontwikkeld om fouten snel te vinden en op te lossen.

Dirk Stans, Eurocircuits

Hoe bruikbaar zijn design-data in het assemblageproces?

Gerard Elema geeft uitleg over de checks die tbp electronics als EMS’er nog uitvoert op de design-data (stuklijst, CAD-data, netlist, handelbaarheid) alvorens een productie kan worden gestart. Hij gaat in op de tooling en de regels en geeft ook een aantal praktijkvoorbeelden om daarmee inzicht te geven in de mogelijke problemen, zodat ontwerpers daarmee rekening kunnen houden in hun ontwerpproces.

Gerard Elema, tbp electronics

Design for Testing

Design for Testing wil zeggen dat een ontwerp rekening houdt met testeisen tijdens productie, maar het gaat veel verder. Immers, een opdrachtgever is eigenlijk niet geïnteresseerd in het ontwerp, maar in het ‘product’. De opdracht is een duurzaam product te realiseren dat voldoet aan klanteisen, dat robuust en betrouwbaar is en eenvoudig te onderhouden. Dit alles tegen de laagste prijs. Realiseert een ontwerper zich dat van de ontwerpkeuzes die hij of zij maakt, 80% bepalend is voor het eindresultaat? Om de juiste keuzes te maken, heeft Technolution een methodiek opgebouwd: ‘Industrialisatie’.

Jeroen de Kort, Technolution

Design for Manufacturing + Design for Testing

In de telecommunicatiemarkt moeten producten 24 uur per dag, 7 dagen in de week storingsvrij draaien. Ook heerst hier een ongekende prijsdruk: een prijserosie van meer dan 10% per jaar wordt vereist. Om toch succesvol in deze markt te kunnen opereren, besteedt AimValley al in de ontwerpfase veel aandacht aan DFM en DFT om het product met een hoge yield, maar toch tegen zo laag mogelijke kosten te kunnen fabriceren. Vroegtijdige samenwerking met de fabrikant is daarbij essentieel. Aan de hand van een recent product laat Theo Muys zien hoe dat proces verloopt.

Theo Muys, AimValley

Design for Excellence: Hoe ver reikt de invloed van de ontwikkelaar?

Donderdagochtend 30 mei, Croesefoyer, jaarbeurs Utrecht

08.30 …  12.30 uur

Klik hier om gratis aan te melden