Ontwerp voldoet niet aan Machinerichtlijn; wat zijn de financiële consequenties voor ontwerper bij dodelijk ongeluk?

Wat kunnen de (financiële) consequenties zijn voor de ontwerper van de machine als een dodelijk ongeluk of ernstig letsel te wijten is aan een non-conformiteit met de machinerichtlijn in het ontwerp? Heeft u hier een voorbeeldcasus van?

Antwoord
Een werkgever die een machine beschikbaar stelt aan zijn personeel kan bij een dodelijk ongeval of ernstige letsel door gebruik van de machine door Inspectie SZW worden beboet met een bestuurlijke boete, waarvan de hoogte afhankelijk is van de overtreding en de grootte van het bedrijf. Een en ander op basis van het Arbobesluit dat onderdeel uitmaakt van de Arbeidsomstandighedenwet. Het is mogelijk dat Inspectie SZW ook de fabrikant een boete oplegt op basis van een overtreding van het Warenwetbesluit machines, waarin de Machinerichtlijn is opgenomen. De volgende link (https://www.inspectieszw.nl/inspectie-szw/sancties-en-handhavingsmethoden/boete/boetes-arbeidsomstandighedenwetgeving) geeft een mogelijkheid om na te gaan welke boetes op basis van Nederlandse wetgeving, zowel de Arbeidsomstandighedenwet als ook het Warenwetbesluit machines gegeven kunnen worden.

Voorbeelden

Er zijn voorbeeldcasussen te vinden, maar vaak worden dergelijke zaken achter gesloten deuren afgehandeld of van te voren geschikt. Een voorbeeld van een zeer ernstig ongeluk met een machine, is bijvoorbeeld het ongeluk met een roltrap bij Bristol in Spijkenisse. De rechter oordeelde dat Bristol schuld draagt. Zie http://www.rijnmond.nl/nieuws/62591/Winkel-moet-schade-door-roltrapongeval-vergoeden. Echter de norm de EN 115 van destijds vertoonde een ontwerplacune. Ongevallen waarbij de ontwerpers werden veroordeeld zijn er ook (treinramp Enschede, Steigers van Essent centrale). 
Antwoord afkomstig van Fusacon BV