Ontwerp Helios voldoet aan alle eisen en richtlijnen

Ook al is de Helios een (waardevolle) giveaway, toch moet deze gadget aan de eisen van de wet voldoen. CE-markering stelt immers dat ieder product dat in gebruik wordt gesteld of op de markt wordt gebracht, moet zijn voorzien van de CE-markering.

Op de Helios is een WiFi-module aangebracht, waardoor de Radio & Telecom Terminal Equipment (R&TTE) richtlijn van toepassing is. Op zijn beurt stelt de R&TTE richtlijn dat de Laagspanningsrichtlijn van toepassing is zonder de hierin vermelde spanningsgrenzen (50 … 1000 V AC en 75 … 1500 V DC). De reden daarvoor is dat dergelijke apparatuur vaak batterijgevoed is. Het gevaar met batterijgevoede apparaten zit in kortsluiting. De in de batterijen opgeslagen energie kan voor brand, brandwonden en in het ergste geval voor explosies zorgen.

Ieder apparaat dat potentieel kan storen of gestoord kan worden, moet voldoen aan de EMC-richtlijn Dit is bij de Helios zeker het geval. De op het bord aanwezige digitale elektronica inclusief klokken en processoren kan voor storing zorgen maar zelf ook ongewenst worden beïnvloed. Voor de WiFi wordt gebruik gemaakt van een standaard WiFi module die al separaat CE-gemarkeerd is. Dus zolang deze op de juiste wijze wordt toegepast, is een nieuw onderzoek hier niet nodig.

Bij het ontwerpen van de Helios, is testhuis Dare al vroeg in het proces betrokken voor EMC- en RF-advies. Het eerste ontwerp zat EMC-technisch al behoorlijk in elkaar, maar Patrick Dijkstra van Dare Instruments heeft KITT Engineering een aantal waardevolle tips ten aanzien van elektromagnetische compatibiliteit gegeven, om het ontwerp te optimaliseren. Dit is essentieel want het streven voor de gadget is ‘first time right’.

[foto Dare]