Online vacatureaanbod neemt toe

Het online vacatureaanbod steeg in februari met 1 punt, zo blijkt uit de Monster Employment Index – de maandelijkse onafhankelijke barometer van de online-arbeidsmarkt. De Index staat daarmee nu 5 punten hoger dan een jaar geleden. Het vacatureaanbod steeg in februari het sterkst in de agrarische sector. Over de afgelopen 12 maanden nam het aanbod voor de transport & logistiek sector het meest toe.

"De Nederlandse economie laat een langzame, maar wel constante stijging zien, met een evenwichtige jaarlijkse groei in online recruitment en een nagenoeg stabiel beeld tussen januari en februari.  De ontwikkeling van de Nederlandse Index loopt wel achter bij die van andere Europese landen", aldus Warren Hammond, managing director van Monsterboard.nl. "De Index geeft aan dat, terwijl er in publieke sectoren nog voorzichtig wordt gedaan met het aantrekken van nieuw personeel, de totale ontwikkeling op de arbeidsmarkt redelijk positief is. Vooral bemoedigend zijn de snelle groeitrends binnen management en IT."

Sterke stijgingen in de agrarische en transport & logistiek sector

In februari steeg het vacatureaanbod het sterkst in de agrarische sector. Na 4 maanden van daling steeg het aanbod daar met 12 punten hard. In de sectoren transport & logistiek (+10), horeca & toerisme (+9) en management & consultancy (+8), en in de juridische (+8) en productiesector (+7) steeg het aanbod ook sterk. In het onderwijs nam de vraag naar personeel juist fors af, de Index daalde met 18 punten. In de sector research & development daalde het aanbod met 9 punten tevens sterk.

Ten opzichte van vorig jaar groeide het vacatureaanbod in de sector transport & logistiek het sterkst met 34 punten. In de gezondheidszorg (-42), het onderwijs (-29) en de juridische sector (-26) daalde het online vacatureaanbod behoorlijk.

Vacaturegroei in februari het sterkst in Overijssel

In Overijssel nam het aanbod deze maand het sterkst toe. De Index steeg er met 6 punten. Ook in Zeeland (+5), Gelderland (+4) en Flevoland (+4) steeg het online vacatureaanbod. Alleen in Groningen (-3) en Limburg (-1) daalde de vraag naar personeel.

Op jaarbasis groeide het online vacatureaanbod in Limburg (+15), Zeeland (+10) en Noord-Brabant (+7) het meest. Alleen in Drenthe (-2), Friesland (-1), Groningen (-1) en Zuid-Holland (-1) daalde de Index licht.

Vacatureaanbod EU in de lift

Het Europese vacatureaanbod steeg in februari met 9 punten aanzienlijk meer dan in Nederland. In Zweden steeg het online vacatureaanbod 20 punten het meest. Ook in België (+12), Frankrijk (+12), Groot-Brittannië (+11) en Duitsland (+6) steeg de Index sterk. Alleen in Italië daalde het aanbod met 1 punt licht. Ook over de afgelopen 12 maanden steeg de Index in Europa veel harder dan in Nederland. In Duitsland (+39) en Zweden (+38) steeg het vacatureaanbod sterk. En ook in Frankrijk (+22), België (+19), Groot-Brittannië (+15) en Italië (+15) nam de vraag naar personeel fors toe. 

De Index onderzoekt het online-vacatureaanbod in alle EU-deelstaten. De maandelijkse rapporten van België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Zweden, Groot-Brittannië en Europa zijn verkrijgbaar op: http://about-monster.com/employment/index/17.