Nuttige links nieuwe Machinerichtlijn

Op 29 december is de nieuwe Machinerichtlijn van kracht geworden!

In bijgaande link is een goed voornemen opgenomen en zijn een aantal nuttige links opgenomen.

http://www.fusacon.nl/page/Nieuwe_Machinerichtlijn_van_kracht.htm