Normen voor thermisch verzinken in het Nederlands

Handig om te weten voor iedereen die te maken heeft met thermisch verzinken van staalproducten en -constructies: de belangrijkste normen voor thermisch verzinken zijn vertaald naar het Nederlands. Het gaat om NEN-EN-ISO 1461, NEN-EN-ISO 14713-1, -2, -3, en NEN-EN 15773.

Allereerst is NEN-EN-ISO 1461 in een Nederlandse vertaling verschenen. Deze norm specificeert de algemene eigenschappen van en beproevingsmethoden voor de deklagen aangebracht door middel van thermisch verzinken. De zinken deklaag mag niet meer dan 2 procent andere metalen bevatten en wordt aangebracht op ijzeren en stalen voorwerpen.
 
Ook NEN-EN 15773 is vertaald. Deze norm gaat over het aanbrengen van één of meer organische poederdeklagen op thermisch verzinkt staal, de zogenaamde duplex-systemen.
 
Tenslotte zijn alle delen van NEN-EN-ISO 14713 vertaald. Deze norm geeft richtlijnen en aanbevelingen voor de bescherming van ijzer en staal in constructies tegen corrosie door middel van zinken deklagen. De norm is opgesplitst in drie delen. 
• Deel 1 geeft richtlijnen en aanbevelingen aangaande algemene ontwerpbeginselen van verzinkte eindproducten, de weerstand tegen corrosie van de aangebrachte zinken deklaag en de verlengde levensduur van staalconstructies.
• Deel 2 gaat in op de zinklagen aangebracht door thermisch verzinken. Hierbij wordt de zinken deklaag aangebracht door onderdompeling in een gesmolten zinkbad.
• Deel 3  behandelt het sherardiseren, waarbij een mengsel van zinkstof via een thermisch diffusieproces op een stalen of ijzeren product wordt aangebracht. Dit gebeurt bij een lagere temperatuur dan bij thermisch verzinken en wordt voor kleine staalproducten gebruikt.

Informatie

De vertaling van deze normen is gemaakt in samenwerking met de leden van normcommissie Thermisch Verzinken.
Voor meer informatie over de normen voor thermisch verzinken, kunt u contact opnemen met Isabel Polderdijk via chemistry@nen.nl  of (015) 2 690 442.