Non Disclosure Agreement

Q: Ik ben zelfstandig industrieel ontwerper en heb enkele nieuwe, interessante ontwerpen. Ik ben aan het polsen bij een fabrikant of hij geïnteresseerd is in een samenwerking. Die wil echter eerst meer informatie. Hoe voorkom ik nu dat de ander mijn ontwerpen bekijkt en ze vervolgens zonder mij iets te betalen op de markt brengt?

A: gebruik een zogenaamde ‘geheimhoudingsverklaring’ (of NDA: ‘Non-Disclosure Agreement’). De belangrijkste fout die daarbij vaak wordt gemaakt, is dat ontwerpers/uitvinders al de volledige, geheime informatie invullen in die verklaring. Zij vergeten echter dat zij eerst de door de ander nog niet ondertekende verklaring aan die ander moeten voorleggen om te zien of die ander het met de verklaring eens is. Als de ander de verklaring leest en dan zegt dat hij ervan afziet, heeft hij wél alle geheime informatie gezien/gelezen, maar de geheimhoudingsverklaring níét ondertekend!

De geheimhoudinsverplichting geldt dan niet en de ander kan de informatie vrijelijk gebruiken! Geef in die verklaring dan ook slechts een zodanig duidelijke omschrijving dat de ander kan beoordelen of hij de geheime informatie wil verkrijgen, zonder dat hij er "iets mee kan" als hij de verklaring niet ondertekent. De werkelijke geheime informatie komt dan later.

Mr. Hub Dohmen

Dohmen Advocaten