Nieuwe praktijkrichtlijn over verantwoordelijkheid bij podiumconstructie(s)

De werkgroep ‘Tijdelijke podiumconstructies’ van de normcommissie ‘Evenementen’ heeft een praktijkrichtlijn opgesteld die duidelijkheid geeft over welke partij welke verantwoordelijkheid heeft bij een tijdelijke podiumconstructie: NPR 8020-50.

Iedere partij heeft haar eigen verantwoordelijkheid bij het ontwerpen, bouwen, gebruiken en afbouwen van tijdelijke podiumconstructies. Drie verantwoordelijke partijen zijn aan te wijzen, te weten:
– de opdrachtgever, ook wel de gebruiker;
– de (podium)bouwer/constructeur (waarbij de constructeur een onderaannemer kan zijn);
– de controlerende instantie(s).

De praktijkrichtlijn beschrijft de verantwoordelijkheden en de verdeling daarvan. De verantwoordelijkheden in dit document hebben alleen betrekking op de podiumconstructie zelf.
Wat verstaan we onder tijdelijke podiumconstructies?

Onder tijdelijke podiumconstructies zoals bedoeld in dit document, vallen ook andere constructieve objecten die op en rond voorstellingen en evenementen worden gebruikt. Denk aan torens voor volgspots, torens voor regie van licht en geluid, constructies voor het ophangen van LED-schermen en decoratieve constructies, al dan niet voorzien van reclame of decoratieve objecten. Expliciet uitgesloten hiervan zijn constructies bedoeld en gebruikt als tribune of tent.

In de NPR 8020-50 ‘Evenementen – Podiumconstructies – Verantwoordelijkheden’ is ook een lijst opgenomen van zaken die in meer of mindere mate geregeld zouden moeten worden in het gebruiksplan.

Meer informatie:

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met ir. Taco van den Broek, telefoon (015) 269 01 64 of e-mail bouw@nen.nl.