Nieuwe lijst met geharmoniseerde normen behorende bij Machinerichtlijn

Onlangs is er een nieuwe lijst gepubliceerd van referenties van geharmoniseerde normen in het kader van de Machinerichtlijn 2006/42/EG .

De lijst is gepubliceerd in het Official Journal of the European Union, C 256 van 24 augustus 2012.  

Deze Europese normen bieden oplossingen voor de naleving en het vermoeden van overeenstemming met de essentiële gezondheids-en veiligheidseisen van de Machinerichtlijn waarop zij betrekking hebben.

Het gebruik van geharmoniseerde normen is echter vrijwillig en fabrikanten kunnen kiezen om al dan niet een geharmoniseerde norm te volgen om hun producten te vervaardigen. Fabrikanten kunnen dus gebruik maken van andere technische oplossingen die een gelijkwaardig niveau van veiligheid bieden. In dat geval moeten zij kunnen aantonen dat hun producten in overeenstemming zijn met de verplichte essentiële veiligheids-en gezondheidseisen, rekening houdend met de stand van de techniek.

De nieuwe en gewijzigde normen zijn in de tabel in het Official Journal aangeduid met de term ‘new’ in vergelijking met de vorige samenvattende lijst.