Nieuwe lijst met geharmoniseerde Machinerichtlijn normen

Onlangs is er weer een nieuwe lijst gepubliceerd in het ‘Official Journal (OJ) of the European Union’ met normen die vallen onder de Machinerichtlijn.

De lijst is te downloaden als een pdf-bestand (1,24 MB). Normaliter is het al lastig om zo’n lijst  up-to-date te houden omdat er geregeld nieuwe geharmoniseerde normen bijkomen. De laatste tijd was dat extra lastig omdat er veel normen aangepast moesten worden aan de nieuwe Machinerichtlijn (2006/42/EC) die op 29 december 2009 van kracht werd en deze aanpassingen waren bepaald niet afgerond voor 29 december. In deze lijst die op 26 mei gepubliceerd werd, staat dus nog niet de op 31 mei geharmoniseerde norm EN ISO 13855:2010 Veiligheid van machines – Positionering van beveiligingsinrichtingen in verband met de naderingssnelheden van delen van het menselijk lichaam. De norm EN 60204-1:2006 Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting van machines – Deel 1: Algemene eisen, staat er wel in. Deze norm stond nog niet in de vorige lijst.

EN 954-1

In de vorige lijst stond EN-954-1 vermeld, met een aantekening dat het vermoeden van overeenstemming van deze norm met de Machinerichtlijn nog zal voortduren tot 31 december 2011 (in plaats van de eerder voorgestelde 28 december 2009). Ondanks dat EN-954-1 in de huidige lijst van 26 mei niet is vermeld, bevestigt Marie Poidevin van CEN dat de verlenging van de geldigheid van EN-954-1 tot 31 december 2011 inderdaad klopt.

Bron: MachineBuilding.net