Nieuwe Inspectie SZW per 1 januari 2012

Op 1 januari 2012 is de Inspectie SZW van start gegaan. De Inspectie SZW voegt de organisaties en de activiteiten samen van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het ministerie van SZW.

Het SZW schrijft op hun website over de nieuwe organisatie:
 
‘Met de vormgeving van de Inspectie SZW ontstaat een inspectie die samen werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen.
 
Door de bundeling van de drie organisaties is het toezicht op het naleven van de wetten en regels op het gehele SZW-terrein slimmer, effectiever en efficiënter georganiseerd. Dat gebeurt op basis van SZW-brede risicoanalyses en door de inzet van een uitgekiende mix van:
  • preventieve acties (voorlichting over rechten en plichten);
  • controles;
  • onderzoeken;
  • repressieve interventies (zoals boetes en strafrechtelijke handhaving)’.
 
Meer informatie is te vinden op de nieuwe website van Inspectie SZW
Bron: Arbo-online