Nieuwe gevaarsymbolen en meldingsplicht

Het Global Harmonised System (EU-GHS) is weliswaar formeel nog niet in de Nederlandse wetgeving vastgelegd, maar toch mogen grote chemische bedrijven nu al gebruik maken van de nieuwe symbolen om hun tanks en leidingen te etiketteren.

De VNCI heeft hiertoe een succesvol verzoek ingediend bij de Arbeidsinspectie. Bovendien komt de meldingsplicht voor fabrikanten en importeurs van gevaarlijke stoffen steeds dichterbij.

De regels voor indeling, kenmerking en etikettering van gevaarlijke stoffen gaan de komende jaren op de schop en worden vervangen door het Global Harmonised System, ofwel EU-GHS. Voor het zover is en er een eenduidig Europees systeem komt, mogen grote chemische bedrijven de nieuwe symbolen alvast gebruiken. De VNCI heeft daarvoor goede afspraken gemaakt met de Arbeidsinspectie. Macco Korteweg Maris, beleidsmedewerker van de VNCI laat weten dat het gebruik van de symbolen nu al mogelijk is, maar vooral voor grote bedrijven bij wie de invoering een lastige klus is die veel planning vergt. Belangrijk is dat bedrijven hun best moeten doen om geen verwarrende dubbele systemen te creëren.

Meldingsplicht

De komende tijd moeten bedrijven die gevaarlijke stoffen en mengsels op de markt brengen, deze dus gaan (her)indelen volgens de nieuwe systematiek van EU-GHS. Op 1 december 2010 gaat de speciale meldingsplicht voor fabrikanten en importeurs van stoffen al in. Vanaf die datum zijn zij verplicht de indeling en etikettering van stoffen te melden bij het European Chemicals Agency (ECHA). Bedrijven moeten gevaarlijke stoffen die op of na die datum in de handel zijn, binnen een maand melden bij ECHA.

Met het oog op de uiteindelijke invoering van EU-GHS, is het voor veel bedrijven een goede eerste stap om nu al te beginnen met het opnieuw beoordelen van gevaarlijke stoffen. Dit kan aan de hand van de criteria uit bijlage I van EU-GHS. De kans bestaat namelijk dat een stof straks een andere indeling krijgt dan onder het oude systeem van de Stoffenrichtlijn. Verder kan het ook zo zijn dat nieuwe informatie, bijvoorbeeld verzameld voor een registratie onder REACH, kan leiden tot een andere indeling. Een verandering in de indeling kan dan op zijn beurt weer leiden tot (andere) REACH-verplichtingen. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat  op basis van de nieuwe indeling voor de stof een andere (vroegere) registratiedeadline geldt.