Nieuw stickerprotocol van EKH voor hijskranen

Als een kraan door een EKH-bedrijf(Erkende Keurbedrijven Hijs-& Hefmiddelen) is gekeurd, plakt de keurmeester hier een sticker op met de datum waarop de keuring plaatsvond. Keuring moet minimaal een keer per jaar plaatsvinden, maar afhankelijk van het gebruik van de kraan kan het ook nodig zijn vaker te keuren.

Naast de datumsticker wordt, mits de kraan is goedgekeurd, een goedkeuringssticker geplakt. Als de kraan nog niet is goedgekeurd, wordt de oude goedkeuringssticker weggehaald. Er is dan een wit vlak te zien. Is de kraan afgekeurd, dan is er een rood kruis te zien. Een wit vlak en dus geen goedkeursticker betekent dat de kraan nog niet aan alle vereisten voor volledige goedkeuring voldoet. De kraan kan worden gebruikt maar onderhoud of reparatie binnen één tot drie maanden is noodzakelijk. Een rood kruis betekent dat de kraan is afgekeurd. In beide gevallen zijn de geconstateerde gebreken in het keuringsrapport door middel van risicoklassen vermeld. EKH werkt met zogenaamde ‘risicoklassen’, die op het keuringsrapport worden vermeld.
 

Risicoklasse 1:

De keurmeester heeft geen gebreken geconstateerd die een veilig gebruik in de weg staan. Goedkeuringssticker wordt geplakt en het nummer op het keuringrapport genoteerd.
 

Risicoklasse 2:

De keurmeester heeft gebreken geconstateerd die niet direct tot een onveilige situatie leiden, mits deze binnen drie maanden verholpen zijn. Er wordt geen goedkeursticker geplakt, de bestaande sticker wordt verwijderd, zodat het stickervlak wit blijft. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de kraan om de gebreken te laten verhelpen. Na deze drie maanden valt de kraan als er niets gebeurt in risicoklasse 4.

Risicoklasse 3:

De keurmeester heeft gebreken geconstateerd die niet direct tot een onveilige situatie leiden, mits deze binnen één maand verholpen zijn. Er wordt geen goedkeursticker geplakt, de bestaande sticker wordt verwijderd, zodat het stickervlak wit blijft. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de kraan om de gebreken te laten verhelpen. Na deze maand valt de kraan als er niets gebeurt in risicoklasse 4.
 

Risicoklasse 4:

De keurmeester heeft zodanige gebreken geconstateerd dat hij verder gebruik van de kraan niet verantwoord acht. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de kraan om verder gebruik te verhinderen.
 

Herkenbaarheid voor gebruiker

Gebruikers van kranen kunnen nu snel zien of een door een EKH-bedrijf gekeurde kraan veilig gebruikt kan worden. De EKH-goedkeuringssticker betekent dat de kraan in orde is, de rode sticker wijst de gebruiker erop dat de kraan is afgekeurd. Wit betekent voor de gebruiker van de kraan, dat deze nog wel gebruikt kan worden, maar dat het noodzakelijk is om in het kraankeuringsrapport te controleren welke zaken nog moeten worden uitgevoerd en binnen welke termijn dit dient te geschieden. De eigenaar van de kraan draagt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.
Bron: Vraag & Aanbod