NEN ontwikkelt nieuwe BHV-norm

Onder begeleiding van NEN werkt de normcommissie ‘Bedrijfshulpverlening’ aan de nieuwe norm NEN 8112.

De norm moet zowel kleine als grotere bedrijven hulp bieden bij het ontwerpen en implementeren van de bedrijfsnoodorganisatie (BNO), waaronder de bedrijfshulpverlening (BHV).  
De nieuwe norm wordt een samenvoeging van de normen NEN 4000 ‘Bedrijfshulpverlening’ en NEN 8112 ‘Leidraad voor ontruimingsplannen’. De norm gaat niet alleen in op bouwwerken, maar ook op ‘niet gebouwen’ zoals evenemententerreinen en vervoerssystemen. Naast het wettelijk kader zijn in de norm vier principes leidend: de omslag van norm- naar risicodenken, continuïteit van bedrijfsvoering, zelfredzaamheid en gelijkwaardigheid.
Naar verwachting wordt het normontwerp in het najaar van 2012 gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen dan commentaar leveren op het document, dat dan wordt behandeld door de normcommissie. De definitieve norm wordt begin 2013 gepubliceerd. Op het moment van publicatie van de nieuwe norm NEN 8112 worden de huidige normen NEN 4000 en NEN 8112 ingetrokken. 
Klik hier  voor meer informatie. 
Bron: Arbozone