NEN-EN-ISO 12100:2010 in het Nederlands

NEN-EN-ISO 12100 is de wereldwijde norm voor de beoordeling en reductie van risico’s van machines en andere industriële installaties. Deze norm is nu ook beschikbaar in de Nederlandse taal, wat de industriële veiligheid verder moet verhogen.

In NEN-EN-ISO 12100 staan de basisterminologie, beginselen en methoden beschreven om de maximale veiligheid bij het ontwerp van machines en industriële installaties te bereiken. Hierbij gaat het niet alleen om risicobeoordeling, maar ook om actieve risicoreductie, waardoor machines en installaties veiliger worden.

Praktijk

De beginselen in de norm zijn gebaseerd op wereldwijde ervaringen in de praktijk met het ontwerpen van machines, en ongelukken en risico’s in de industrie.
De inhoud op hoofdlijnen:
  • Er worden procedures beschreven voor de identificatie van gevaren en het inschatten en beoordelen van risico’s tijdens de relevante fasen in de levenscyclus van een machine of andere industriële installatie. Dit om gevaren uit te sluiten en de maximaal haalbare risicoreductie te bereiken.
  • Ook worden leidraden aangegeven voor de documentatie en verificatie de risicobeoordeling en het risicoreductieproces.
  • Deze internationale norm is tevens bedoeld om te worden toegepast als basis voor het opstellen van zogenoemde type B- of type C-veiligheidsnormen voor specifieke typen machines.
Info, klik hier