Nederlandse makers in de schijnwerper tijdens Avond van de Maakindustrie

Nederland kent vele duizenden, vaak kleinere bedrijven die een essentieel onderdeel vormen van de maakindustrie. Deze ondernemers zoeken zelden de publiciteit. Tijdens de Avond van de Maakindustrie (7 maart, Jaarbeurs Utrecht) zetten FPT-VIMAG en Koninklijke Metaalunie de schijnwerpers op hun leden.

Metaalunie Award

Een belangrijk onderdeel van het programma is het uitreiken van de Maakindustrie Awards. Zo reikt Metaalunie haar Smart Manufacturing Award 2018 uit. Metaalunie stelt elk jaar een prijs ter beschikking aan een Metaalunielid dat zich met een actueel thema positief onderscheidt. Dit jaar is het thema ‘Smart Manufacturing’, oftewel slim produceren. Uit de negen in december gekozen districtswinnaars worden tijdens de Avond van de Maakindustrie eerst drie genomineerde bedrijven gekozen waarna vervolgens de winnaar van de Award wordt gekroond.

TechniShow Innovation Awards 2018

Ook worden tijdens de Avond van de Maakindustrie de TechniShow Innovation Awards 2018 uitgereikt. Met de TechniShow Innovation Awards beloont FPT-VIMAG díe innovaties die natuurlijk nieuw en onderscheidend zijn, maar daarnaast ook economische en/of maatschappelijke impact hebben. Bovendien dragen de innovaties bij aan de ontwikkelingen rondom Smart Industry en maken zij slimmer en sneller ondernemen mogelijk. De TechniShow Innovation Awards maken duidelijk hoe uiteenlopend innovaties in de productietechnologie sector zijn en hoeveel impact zij kunnen hebben op de totale productieketen. De Award wordt uitgereikt voor drie categorieën.

Met de uitreiking van de verschillende awards worden de bedrijven uit de maakindustrie in de schijnwerpers gezet en laten ze zien hoe innovatief, succesvol en belangrijk ze voor de industrie zijn. Dat maakt de Avond van de Maakindustrie op 7 maart ook een graadmeter voor de Nederlandse economie.