Nanotechnologie vraagt grootse aanpak

Hoe maak je nou zoiets kleins als microsysteem- en nanotechnologie zichtbaar op een grote beurs als HET Instrument? De technologiedoelgroep komt daar, maar hoe val je op in het geweld, de massa?

Het is zoals het is, in de geminiaturiseerde wereld: hoe kleiner de schaal waarop je werkt, hoe groter de installatie die je nodig hebt. Zo ook op HET Instrument. Om micro- en nanotechnologie te laten opvallen, is een grote stand nodig. En die komt er ook. Als je iets groot wilt aanpakken moet je samenwerken. Dat is sowieso nodig in de multidisciplinaire micro-nano wereld.

Er komt op HET Instrument een groot paviljoen waarin verschillende branches samenwerken, waarin een tiental bedrijven deelneemt en waarin vier applicatiegebieden worden geadresseerd. Je ziet het al in de vormgeving. Op elk van de vier hoeken een ‘toren’: één voor nano-onderzoekequipment, één voor microfluïdica, één voor toepassingen in de diagnostica en de vierde voor procesintensificatie.

De branches die samenwerken zijn de drie FHI-branches Industriële Elektronica, Industriële Automatisering en Laboratorium Technologie, aangevuld met het MinacNed-cluster. De volgende organisaties zijn bezig met de invulling: Anaspec Solutions, Brooks Instrument, Distrilab, FEI Company, Jeol (Europe), Kryoz Technologies, Micronit Microfl uidics, NanoLab NL, MA3 Solutions, Ostendum R&D, MinacNed, Microtas, Promega en Zeton.

Bij elkaar passsen 

“De gedacht was: er is een aantal gebieden die wel bij elkaar passen, die kunnen samen in een paviljoen”, vertelt Andreas Meijer, branchemanager Laboratorium Technologie. “De reden is niet zozeer dat alles heel klein is maar het gaat om vier verschillende gebieden, vier sectoren die in één paviljoen aan bod moeten komen. De meeste producten zijn klein, en de deelnemers die meedoen, krijgen gelegenheid om producten op een zuil, een klein podium neer te zetten. De meeste bedrijven die er staan, hebben overigens ook een eigen stand.”

Die vier sectoren vallen eigenlijk onder Laboratorium Technologie?

“Nee, dat is niet zo. De comninatie komt uit in de vereniging MinacNed waarvoor FHI het secretariaat voert. Die valt onder onder Industriele Elektronica. Het betreft een overlap. Hoewel, procesintensificatie valt eigenlijk weer onder Industriële Automatisering en de apparatuur onder nanotechnologie. Kortom, alle branches vloeien hier samen.”

Wat wordt de invalshoek?

“Veel zal gaan over de technologie. Maar ook de ethische aspecten komen aan bod. Nanostructuren in zonnebrandcrème bijvoorbeeld: die nanodeeltjes kunnen door de celwand… En voedingsmiddelenbedrijven staan niet te trappelen om geassocieerd te worden met nano, maar hebben wel veel belang bij microsystemen.”

En wat zou je willen benadrukken?

“Er is zo veel… maar neem bijvoorbeeld de procesintenisificatie bij Zeton in Enschede, waar ze complete minifabrieken bouwen die zich op een schip laten vervoeren. Dat spreekt wel tot de verbeelding.”