Moet een tegenhouder worden voorzien van een CE-markering?

Moet een tegenhouder worden voorzien van een CE-markering of is een inbouwverklaring en een plan van aanpak om te zoeken naar technische oplossingen voldoende?

Ik heb een aantal vragen over een tegenhouder, een mechanische component die bij het indraaien van een bout met een (handmatige of automatische) moersleutel de moer kan tegenhouden.

  1. Moet deze worden voorzien van een CE-markering of is een inbouwverklaring + een plan van aanpak om te zoeken naar technische oplossingen voldoende?
  2. Draagt CE (over de moersleutel en tegenhouder) bij aan de daadwerkelijke veiligheid?  
  3. Kan er voor soortgelijke tegenhouders een ‘type’ of ‘groeps’ CE aangevraagd worden?

Antwoord

Als de moersleutel elektrisch/pneumatisch wordt aangedreven en industrieel wordt gebruikt is het een machine volgens de Machinerichtlijn en dus is de CE-markering van toepassing.
Als de tegenhouder alleen een mechanische component is zonder aandrijving is dit product geen machine en is de Machinerichtlijn niet van toepassing. Wel zou het kunnen dat de fabrikant van de moersleutel de tegenhouder als hulpgereedschap bij de machine verkoopt. Dan is het zeker een onderdeel van die machine en moet de fabrikant zorgen voor de productveiligheid conform ‘stand der techniek’.
Met deze basis kan vervolgens worden geantwoord:

  1. Nee, er moet een technische oplossing worden bedacht. Meer generiek zijn tegenhouders ‘statische gereedschappen’ die juist tijdens gebruik (gekoppeld) gevaarlijk/risicovol zijn.  Elk type tegenhouder heeft zijn (eigen) aardigheden. Om met deze groep van apparaten veilig om te gaan vraagt (met de kennis van nu) vrijwel altijd om een training.
  2. Nee, het CE-teken zelf verhoogt de veiligheid niet. Het gaat erom dat de fabrikant met de CE-markering verklaart dat het product aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen voldoet.
  3. Nee, er kan geen groeps-CE aangebracht worden.

Deze vraag is beantwoord door Fusacon BV