Moet een noodstopknop op een heftruck alle beweging verhinderen?

In ons bedrijf is een heftruck aanwezig met een noodstopknop die, wanneer ingedrukt, verhindert dat de mast wordt bediend maar die niet verhindert dat er met de heftruck kan worden gereden. Is dit conform de regelgeving?

De overige heftrucks zijn voorzien van een noodstopknop waarmee zowel heffen als rijden onmogelijk wordt gemaakt.
Vraag: Is de noodstopknop van de eerstgenoemde heftruck conform de regelgeving? Indien dit niet het geval is: waarom niet c.q. welke regels worden overtreden?

Antwoord:

Een noodstopfunctie heeft volgens NEN-EN-ISO 13850 paragraaf 4.1.1 als doel om een daadwerkelijke of dreigende noodsituatie te voorkomen. Een dergelijke situatie kan voortkomen uit het gedrag van personen of uit een onverwacht optredende gevaarlijke gebeurtenis. De gevaarlijke bewegingen en werking van de machine dient op passende wijze te worden gestopt, zonder extra risico’s te creëren en zonder verdere tussenkomst van de medewerker(s. Het lijkt dan ook vreemd dat in de bewuste heftruck alleen de hefbeweging wordt gestopt en het rijden niet. Blijkbaar maken verschillende fabrikanten onderscheid in het stopzetten van de rijbeweging en het stopzetten van de hefbeweging.

Als eerste actie zou het goed zijn om de gebruiksaanwijzing van de betreffende heftruck hierop na te zien. Wellicht valt daarin te lezen wat de reden voor de gekozen functionaliteit is. Het is ook aan te raden om de Europese normen voor vorkheftrucks bijv. NEN-EN-ISO 3691 (deel 1 t/m 8) er op na te slaan. Daarin zijn de eisen voor vorkheftrucks na te zoeken. Daarnaast is er ook nog het probleem van het verschil in functionaliteit van de betreffende heftruck met de andere heftrucks in het bedrijf. 

Het advies zou moeten zijn dat alle heftrucks binnen één bedrijf eensluidend op een indrukking van de aanwezige noodstopknop reageren. Dit voorkomt risico’s in het gebruik.
Bovenstaand antwoord is afkomstig van FUSACON BV