Moet een beweegbare brug bij particulier woonhuis ook voldoen aan CE-markeringeisen?

Wie is er verantwoordelijk voor de risico-inventarisatie van een particuliere brug met betrekking tot de veiligheid/CE-markering? Hoe moeten we omgaan met dit soort situaties?

Het gaat in onze vraag om een brug die is gebouwd in een terras bij een particulier woonhuis.

De rolverdeling bij deze opdracht is als volgt: 

a. Opdrachtgever/Eindgebruiker/Particulier 

b. Architect/Aannemer 

c. Toeleverancier Componenten/Besturingskast volgens Pakket van Eisen. 

Onze rol is c. Wij zijn op dit moment toeleverancier van de actuators, bekabeling en besturingskast. We installeren niets op locatie, er is een afname geweest bij ons op kantoor. De klant (a) zegt dat hij het niet noodzakelijk vindt om te voldoen aan CE en vindt dat er geen risico-inventarisatie noodzakelijk is. Dit geeft de aannemer (b) aan ons door. Wij hebben aangegeven dat er rekening mee gehouden moet worden dat de risico’s moeten worden geinventariseerd. Hiervoor is er in de besturingskast een veiligheidsingang gekomen die niet is aangesloten. Ook hebben we aangegeven dat de bediening in het zicht van de brug moet komen. 

Vragen:

1. Wie is er nu verantwoordelijk voor de risico-inventarisatie en met betrekking tot de veiligheid/CE Markering? 

2. Wat is het advies hoe we in dit soort situaties mee om moeten gaan? 

Antwoord:

 Een beweegbare brug die buitenshuis wordt geplaatst moet gewoon worden gezien als een machine die valt onder de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Ook zal het CE-proces hiervoor gevolgd moeten worden. De fabrikant is verantwoordelijk voor de uitvoering van een risicobeoordeling en zal de noodzakelijke beschermende maatregelen, zoals besturingstechnische veiligheidsfuncties moeten bepalen en een SIL of PL level moeten vaststellen voor elke functie. Uw bedrijf is leverancier van een deelontwerp (actuators, bekabeling en besturingskast) volgens een pakket van eisen. Indien u volledig voorgeschreven krijgt hoe u een en ander moet maken dan ligt de verantwoordelijkheid van fabrikant bij de opdrachtgever of ontwerper van het pakket van eisen.

Als u vanuit een grove schets een elektrisch ontwerp maakt heeft u meer ontwerpverantwoordelijkheid en zal u dus de juiste informatie moeten hebben om de risico’s adequaat te kunnen reduceren met uw ontwerp. Een door de fabrikant opgestelde risicobeoordeling is dan een must of u stelt samen met uw opdrachtgever de risicoreducerende maatregelen  vast en bepaald gezamenlijk het SIL of PL level. Dergelijke projecten waar machines worden gerealiseerd zou u als bedrijf alleen moeten uitvoeren als van te voren duidelijk is wie de rol van fabrikant op zicht gaat nemen. Daarnaast heeft u natuurlijk altijd uw eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de beoordeling van de aan u toegeleverde risicobeoordeling. U zult uw vakmanschap moeten gebruiken en als dit u vertelt dat de risicobeoordeling niet correct is uitgevoerd zult u aan bij de fabrikant aan de bel moeten trekken.

Deze vraag is beantwoord door Fusacon BV