Model opnieuw registreren in nieuwe sector?

Q: Wij zijn een R&D-bedrijf waar we trots zijn als we zelf met iets compleet nieuws komen. Mar soms kijken we ook wel eens in octrooidatabanken, modeldatabanken etcetera op zoek naar intellectuele eigendom die is vervallen of in Nederland niet geldt, of naar een registratie waar we een zodanige aanpassing/verbetering op kunnen maken dat het geen inbreuk meer maakt op het geregistreerde. Nou hebben we in een modellendatabank iets gevonden in een compleet andere sector dan die waarvoor wij bezig zijn iets te ontwerpen. Kunnen we dat als model registreren in ‘onze’ sector om zo de concurrentie voor te blijven?

A: Een model moet ‘nieuw’ zijn om het te kunnen registreren. Als er al eerder een model (publiek gemaakt) was met dezelfde algemene indruk, is dat oudere model dus ‘nieuwheidsschadelijk’ voor jouw modelregistratie. Jouw model kan dan worden vernietigd als je met je model zwaait naar de concurrent en die het eerdere model ontdekt. In een al jaren slepende zaak over, in dit geval, douchegoten heeft het Europese hof bepaald dat de ‘omgeving’ waarin het model terecht komt niet meetelt bij de vraag of het model ‘nieuw’ is. Je moet dus niet kijken naar het totaal (douche) waarin het model wordt ingepast. Met andere woorden: een zelfde, oudere goot die bedoeld is voor iets anders dan een douche (een koeienstal?), is nieuwheidsschadelijk voor jouw ‘ja-maar-deze-is-voor-een-douche-model’.

Hub Dohmen, Dohmen advocaten