Ministerie van SZW start enquêtes bedrijven omtrent ongevalscijfers

Om het aantal arbeidsongevallen terug te dringen gaat het ministerie van SZW een selectie van bedrijven met meer dan 50 werknemers onderzoeken: de Top 5000.

Deze bedrijven worden benaderd, omdat het vermoeden bestaat dat zij een meer dan gemiddeld aantal arbeidsongevallen hebben; ongeveer 20 arbeidsongevallen met verzuim per jaar.

In de afgelopen jaren is in opdracht van het ministerie onderzoek gedaan naar oorzaken van ongevallen en blootstelling aan arbeidsveiligheidsrisico’s. Op basis daarvan is het vermoeden ontstaan dat een aanzienlijk gedeelte van de arbeidsongevallen bij een beperkte groep van bedrijven is geconcentreerd. De hypothese is dat bij deze groep van circa 5000 bedrijven ongeveer 40% van de jaarlijks arbeidsongevallen met verzuim (230.000) plaatsvindt. Een enquête onder deze bedrijven moet uitwijzen of die veronderstelling klopt.

In de enquête staan twee zaken centraal:

• het verzoek aan bedrijven om informatie over het aantal arbeidsongevallen en de aard van de ongevallen in hun bedrijf. Op basis hiervan wordt bepaald of een bedrijf daadwerkelijk behoort tot de groep van bedrijven waar relatief veel arbeidsongevallen plaatsvinden.

• een aanbod aan bedrijven van het ministerie van SZW om deel te nemen aan het Actieplan Arbeidsveiligheid gericht op ongevalsreductie.

Bedrijven worden op die manier ondersteund bij de vermindering van hun arbeidsongevallen. Bedrijven wordt in de enquête ook gevraagd op welke wijze zij ondersteund willen worden. Dit is belangrijke input voor het Actieplan Arbeidsveiligheid, dat het ministerie van SZW uitvoert in de periode 2010 tot en met 2012.

Bron: MinSZW