MicroNanopaviljoen

In het Micronanopaviljoen kunnen beursbezoekers recente technologische innovaties vinden op het gebied van micro-fluïdica, diagnostiek, procesintensificatie en nano-instrumentatie.

Elf toonaangevende hightech bedrijven geven verschillende (collectieve) demonstraties, zoals vloeistof-flowmeters, micro-array’s, de integratie van een scanning-electron microscoop met fluorescentiemicroscopie en cryogene microkoelingsystemen.