Meewerken aan ontwikkeling nieuwe norm gebruikershandleidingen

De normcommissie ‘Gebruikershandleidingen’ is bezig met de revisie van de norm NEN 5509 ‘Gebruikershandleidingen – Inhoud, structuur, formulering en presentatie’.

Naast het aanpassen van de norm aan de huidige stand ter techniek, zijn er ideeën om de toekomstige NEN 5509 voor te dragen als basis voor een geharmoniseerde Europese norm onder de Machinerichtlijn.
Naar verwachting wordt begin 2013 het normontwerp gepubliceerd en de definitieve norm is eind 2013 gereed. Op het moment dat het normontwerp en de norm worden gepubliceerd, wordt dit gemeld in de Arbomail.

Lidmaatschap normcommissie

Het is nog mogelijk om mee te werken aan de ontwikkeling van de nieuwe norm. Door lidmaatschap van de normcommissie kunt u invloed uitoefenen op de inhoud van de norm. Daarnaast bent u dan in een vroeg stadium op de hoogte van de inhoud van de aanstaande norm. De normcommissie komt in 2012 en 2013 ongeveer elke twee tot drie maanden bij elkaar.

Werkgroepen

Er zijn een aantal werkgroepen ingericht die kijken naar specifieke deelonderwerpen, zoals de samenhang met bestaande internationale normen, nieuwe technieken (zoals ipad, pda) en gevaarsignaleringen. Voor deelname aan de commissie wordt een financiële bijdrage gevraagd. Het is tevens mogelijk om tegen een financiële vergoeding op de hoogte te blijven van de documenten die binnen de normcommissie circuleren.

Meer informatie

Voor meer informatie over lidmaatschap kunt u contact opnemen met de secretaris van de normcommissie, ir. Mirjam van der Gugten (consultant NEN Arbeid), telefoon 015 2 690 357 of e-mail arbeid@nen.nl .