Meetsysteem van Althen Sensors & Controls levert data voor onderhoudsplan Noordersluis IJmuiden

In 2029 bereikt de Noordersluis tussen IJmuiden en Amsterdam het einde van zijn technische levensduur. Daarnaast is de sluis te klein geworden voor de steeds grotere zeeschepen en cruiseboten. Voor de veiligheid en productiviteit van de Amsterdamse haven wordt de zeesluis in 2022 vervangen door een nieuwe sluis van 500m lang, 70m breed en 18m diep.
Rijkswaterstaat onderzoekt samen met onderhoudsbedrijf SPIE en TNO wat voor onderhoud er gedaan moet worden om de huidige sluis in bedrijf te houden, tot de nieuwe sluis wordt opgeleverd.

Noordersluis IJmuiden
De sluis heeft twee grote sluisdeuren. Wanneer de sluis open moet voor de scheepvaart, schuiven de sluisdeuren via een rails in de kade. De rails liggen onder water op een betonnen fundering. Na al die jaren in het water, is het beton aan het degenereren. Als de schade aan het beton te groot wordt kunnen rails gaan meeveren of inzakken wanneer de deur eroverheen rijdt.
Om een goed onderhoudsplan voor de sluis te ontwikkelen moet SPIE weten hoe de rails zich gedraagt als de deur eroverheen rijdt.

 Noordersluis IJmuiden


 
Plug ‘n Play Meetsysteem

Om de vering van de rails te meten, is Althen om hulp gevraagd. Twee weken na het eerste contact heeft Althen het complete meetsysteem opgeleverd. Aan de rails zijn door duikers 20 Lineaire Positiesensoren geplaats, 10 sensoren op elke rail. De S114 Lineaire Positiesensoren zijn robuust, nauwkeurig en speciaal geschikt voor gebruik onder water. Tijdens het openen en sluiten van de sluisdeuren wordt gemeten hoeveel de rails beweegt. De gecombineerde meetresultaten worden geregistreerd in een GL7000 Datalogger.
Door het Plug ‘n Play concept was het systeem, na het monteren van de sensoren, in een half uur gereed voor metingen.

Gebruik meetsysteem


 
Gebruik van het meetsysteem

De 20 Positiesensoren zijn met kabels van 100m, via door Althen ontwikkelde Junction Boxen aangesloten op de Graphtec Datalogger GL7000. Op het display van de Datalogger zijn de schommelingen live te monitoren. De meetresultaten kunnen worden opgeslagen, geëxporteerd of real time op afstand worden uitgelezen.
Na twee weken worden de meetgegevens doorgestuurd naar TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) die de data analyseert en verwerkt in een rapportage voor Rijkswaterstaat. Op basis van deze rapportage maakt SPIE een gedegen onderhoudsplan voor de Noordersluis.
Heeft u ook een meetprobleem of specialistische kennis nodig op het gebied van sensoren en meetsystemen? Vraag Althen Sensors & Controls om advies (070) 392 44 21.

Meer informatie over deze applicatie: Sensoren voor onderhoudsplan Noordersluis IJmuiden