Meetprotocol Lasrook maatgevend voor goede lasrookmetingen

Na het succes van de Verbetercheck Lasrook is het Meetprotocol Lasrook het nieuwste product van 5xBeter, Werken is gezond.

Het lijkt echter een overbodige toevoeging nu bedrijven met behulp van de Verbetercheck digitaal en zonder dure metingen kunnen berekenen of ze aan de grenswaarde lasrook voldoen. Waarom dan toch nog een meetprotocol? ‘Er zijn altijd situaties waarbij de Verbetercheck niet helemaal naadloos aansluit’, legt Verbetercoach Peter Kanters uit. ‘Voor dat soort situaties is het meetprotocol in het leven geroepen.’

Kritisch

‘Er zijn bedrijven die het prettig vinden om metingen te doen, die bijvoorbeeld gedetailleerde informatie over specifieke componenten van de lasrook willen weten’, voegt Kanters toe. ‘Het kan ook zijn dat er gemeten moet worden omdat de Verbetercheck niet van toepassing is op bepaalde processen. Denk bijvoorbeeld maar aan gutsen en solderen, maar ook aan minder voorkomende lasprocessen als autogeen lassen. Dat zijn processen waarvan er te weinig meetgegevens waren, waardoor we niet genoeg technische onderbouwing hadden om ze in de Verbetercheck op te nemen. Maar de belangrijkste reden is toch wel dat bedrijven door deze afspraken kritischer kunnen zijn naar leveranciers. In offertes wordt vaak beloofd: door deze aanpassingen komt de lasrookuitstoot onder de 1mg/m3. Door goede afspraken te maken over aan welke voorwaarden metingen moeten voldoen, kun je als bedrijf controleren of de leverancier zijn beloftes nakomt.’

Meetprotocol

‘Het meetprotocol is eigenlijk een leidraad voor hoe je metingen naar de blootstelling van lasrook uit dient te voeren. Er worden grofweg twee dingen afgesproken: het meetplan en de meetmethode. De meetmethode bespreekt de apparatuur die nodig is voor een goede meting en de wijze waarop de metingen moeten worden uitgevoerd. In een beknopt meetplan wordt het doel en de geplande uitvoering vastgelegd. Daar staat bijvoorbeeld in hoeveel metingen er moeten worden gedaan, op welke plekken, wie erbij aanwezig moeten zijn… Dat laatste punt is ook interessant. Ik vind dat er bij dit soort metingen behalve de meetdeskundige of arbeidshygiënist ook een werkplaatschef aanwezig moet zijn. Die kent de praktijksituatie het beste, zoals op welke manier en in welke hoeveelheden er wordt gelast. Daarom is dat ook opgenomen in het meetprotocol.’

Kanters vervolgt: ‘Voor arbeidshygiënisten is de methode die in het meetprotocol is omschreven niet nieuw. Maar lasrook wordt ook nogal eens op andere manieren gemeten. Het meetprotocol zorgt ervoor dat we qua lasrookmetingen niet langer appels met peren gaan vergelijken.’ Het meetprotocol is opgesteld door Industox, een adviesbureau dat ingewikkelde vraagstukken over blootstelling aan gevaarlijke stoffen in kaart brengt en probeert op te lossen. Kanters: ‘Industox heeft ook meegewerkt aan de Verbetercheck Lasrook en heeft veel ervaring met dit soort blootstellingsmodellen.’

Het meetprotocol heeft ook een collectief voordeel voor iedereen die met lasrook te maken heeft. Kanters: ‘Toen we de Verbetercheck gingen bouwen, hadden we meer dan genoeg data van lasrookmetingen. Het grootste deel van die informatie was echter niet bruikbaar: we hadden alleen de cijfers tot onze beschikking, en konden de context van de meting niet mee laten wegen bij de resultaten. Om dat in de toekomst te voorkomen bestaat het meetprotocol onder andere uit een registratieformulier waarop alle relevante omstandigheden van invloed op de blootstelling vastgelegd dienen te worden. Zodat de metingen die volgens het protocol worden gedaan van nu af aan allemaal bruikbaar zullen zijn voor onderzoeksdoeleinden, waaronder een eventuele verdere verbetering van de Verbetercheck Lasrook. Dan wordt dat een nóg beter instrument.’

5x Beter, Werken is gezond is een samenwerkingsverband tussen bonden en werkgevers in de metaalbewerking en metalektro. Partners Koninklijke Metaalunie, FME-CWM, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en de Unie zetten zich in om veilig en gezond werken te promoten.