Meest gestelde vragen

Per 1 juli 2006 eindigt de overgangstermijn van de RoHS-richtlijn. Deze richtlijn beperkt het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Het gaat om de volgende stoffen: lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, PBBB’s (polybroombifenylen) en PBDE’s (polybroomdifenylethers). De RoHS-richtlijn hangt nauw samen met een andere Europese richtlijn: de WEEE-richtlijn, die handelt over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Uiteraard heeft de Nederlandse regering de beide richtlijnen verwerkt in de nationale regelgeving. Dit is gebeurd met een ministeriële regeling en een besluit.

Al die regelgeving roept natuurlijk de nodige vragen op. De meest gestelde vragen, uiteraard met de bijbehorende antwoorden, komen aan bod in een 136 pagina’s tellend boekje: ‘De meest gestelde vragen over de werkingssfeer van RoHS- en WEEE-richtlijn’. Allerlei praktische aspecten passeren de revue, zoals welke apparatuur precies onder de richtlijnen gelden. Definities worden verduidelijkt, zoals wat ‘in de handel brengen precies betekent’. En geldt de RoHS-richtlijn ook in geval van reparaties? Welke maximale concentraties van de ‘verboden’ stoffen zijn eventueel nog toegestaan? En hoe worden die concentraties precies bepaald? Ook is het interessant te vernemen hoe een grote fabrikant zoals Philips Consumer Electronics al vroegtijdig is begonnen zich voor te bereiden op de nieuwe regels. Tot slot ontbreekt natuurlijk niet de letterlijke tekst van de RoHS- en WEEE-richtlijn.

De meest gestelde vragen over de werkingssfeer van RoHS- en WEEE-richtlijn
ISBN 9085720117
Prijs: € 34,95 (exclusief BTW en verzendkosten)

Bestel dit boek in de webshop