Meer werk in industrie, tegen de Coronatrend in

Terwijl het aantal banen van februari op maart 2020 met 23 duizend is afgenomen, is de werkgelegenheid in de industrie juist gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het is de eerste keer sinds het begin van de maandstatistiek in 2006 dat het aantal banen in maart kromp. Doorgaans groeit het aantal banen in het begin van het jaar. De meeste banen verdwenen in de bedrijfstakken cultuur, sport en recreatie, in de horeca en de verhuur en overige zakelijke dienstverlening. Er zijn veel flexibele banen verdwenen: voor heel Nederland en alle sectoren kwam dit neer op 65.000 oproepbanen en 8.000 uitzendbanen. In het merendeel van de banen die verloren gingen werkten jongeren van 15 tot 20 jaar. De afname van het aantal flexibele banen is overigens een trend die in 2019 al inzette.

Vanwege een terugkerend patroon in toe- en afname van werknemersbanen presenteert het Centraal Bureau voor de Statistiek normaal gesproken deze cijfers met seizoenscorrectie. Vanwege de coronacrisis worden de cijfers nu echter zonder correctie gepresenteerd. Voor de industrie geldt er dan een toename van duizend banen. Ook is er sprake van een kleine toename in het maandloon.