Meer robots, meer kosten?

“Die discussie over werkgelegenheid is helemaal niet aan de orde”, hield prof.dr.ir. Stefano Stramigioli gisteren een afgeladen Marijkezaal voor. “We zijn bijvoorbeeld nog mijlenver verwijderd van een goed werkende robothand”.

Het robotiseringsproces voltrekt zich volgen hem in twee fasen. In de eerste zullen er wellicht een paar banen verdwijnen, maar "…het menselijk brein en de menselijke vaardigheden zijn nog niet gekopieerd". En tegen de tijd dat het wel zover is en dat in fase 2 humanoïden onze taken overnemen, dan "zijn wij al dood". 

Maar ondertussen gaan de ontwikkelingen in de robotica wel snel. In een razend tempo illustreerde Stramigioli dat aan de hand van de projecten in zijn al in 2008 opgerichte roboticagroep Leo in Twente. Vooral in de petrochemische industrie en in de medische wereld is men heel actief met robotica. In die laatste sector wordt wel eens beweerd dat ‘meer robots’ synoniem is ‘met meer kosten’, maar dat is volgens Stramigioli absoluut niet waar: "Door het gebruik van robots zullen de totale klinische kosten juist sterk verminderen".