Meedenken over verbetering ergonomienormen

Op Europees niveau wordt geïnventariseerd hoe ergonomienormen worden toegepast, kunnen worden verbeterd en of er behoefte is aan nieuwe normen.

Hiervoor is door de Strategic Advisory Group van de Europese normcommissie CEN/TC 122 ‘Ergonomics’ en de ‘Federation of European Ergonomics Societies (FEES)’ een vragenlijst opgesteld. NEN is hierbij actief betrokken. Door middel van de vragenlijst wordt gepeild hoe over ergonomienormen wordt gedacht.

Meewerken?

Wilt u meewerken aan dit onderzoek? Klik dan hier voor de vragenlijst.
Meer informatie kunt u opvragen bij Arbeid@nen.nl .