Manufacturing Execution Systems, MES-scherp op HET Instrument

Binnen de FHI-branche Industriële Automatisering is een MES-cluster gestart. Het cluster bestaat uit aanbieders van informatiesystemen voor het monitoren en aansturen van productieprocessen. Het cluster informeert de productie-bedrijven over de enorme potentie van MES èn de toegevoegde waarde.

Op HET Instrument 2010 wordt bijvoorbeeld via het cluster zichtbaar dat software-informatiesystemen niet het primaat van de boekhouder zijn. De leveranciers van productiebesturingssoftware krijgen een prominente plaats op de beursvloer, onderscheidend van, maar wel dichtbij de automatiseringshardware. In een inventariserende bijeenkomst heeft een negental vooraanstaande leveranciers zich gebogen over de vraag hoe de markt benaderd kan worden ten gunste van een echte doorbraak in MES-toepassingen.

ABB, Atos Origin Nederland, ATS International, HVL, Van Lente Elektrotechniek, Proleit, Rockwell Automation, Siemens Nederland en Wonderware Benelux zijn de eerste initiërende deelnemers. Samen met andere belanghebbenden die willen aanhaken gaan deze bedrijven zich als cluster profileren in de markt.

Op HET Instrument 2010 wordt MES één van de speerpunten. Hier presenteert het cluster zich voor de eerste keer aan plantmanagers, managers operations, kwaliteitsfunctionarissen en IT-management. En in de ‘traditionele’ Software Battle, de Lagerhuisdiscussie tussen leveranciers en ‘markt’, zullen de MES-ers zich ook niet onbetuigd laten.