Man Machine Interface moet niet in de weg zitten

Bij het ontwerp en de keuze voor een interface tussen mens en machine werken voorkeuren en trends net zo hard mee als bij andere ontwikkelingen. Een goede keuze is afhan­kelijk van omgeving, ergonomie, gebruiksgemak en functionaliteit. Ontwikkelaars, machinebouwers, integrators of OEM-ers kunnen zich op vrijdagochtend 27 mei laten informeren tijdens het congres Man Machine Interface.

Het congres wil de bezoeker in een dagdeel volledig op de hoogte te brengen, zowel door algemene overviews van gebruiksgemak en ergonomie als in concrete cases met een toelichting van de genomen beslissingen. De sprekers tonen aan, dat de vijf millimeter van de interface van onschatbare waarde zijn.

Gebruiksgemak

Jasper van Kuijk is onderzoeker bij de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft.  Hij legt uit wat gebruiks­gemak eigenlijk is, hoe het wordt beïnvloed, welke consequenties een gebrek aan gebruiksgemak hebben voor de bedrijfsvoering en hoe je producten kunt ontwikkelen die gebruikersvriendelijk zijn. Zijn presentatie lijkt in een half uur te leiden naar de Holy Grail, maar natuurlijk ligt er een flinke hoeveelheid onderzoek aan ten grondslag. Voor zijn proefschrift  ‘Managing Product Usability’ deed van Kuijk onderzoek naar de productontwikkelingspraktijk van elektronische consumentenproducten.

Marcel Vroom van mvavd design spreekt over de kracht van interfaces. Hij haalt  Donald Nor­man aan met een citaat uit 1990: ‘Het probleem met een interface is dat het een interface is. Het staat in de weg. Ik wil mijn energie niet besteden aan een interface, maar aan het werk dat moet worden gedaan’. In die tijd gingen ergonomiediscussies over de typografie op een CRT-beeldbuis, de dikte van het toetsenbord en de verstelbaarheid van bureau of stoel. Momenteel is de modus operandi gewoonlijk het touchscreen. In het licht hiervan bespreekt Vroom de bediening van elektronische instrumenten en apparaten.

Interactie

Vanuit haar rol als onderzoeker bij TNO en lector bij de Hogeschool Utrecht geeft Anita Cremers een visie op interactie tussen mens en systeem. Zij gaat in op kenmerken van doelgroepen, de taken die ze moeten uitvoeren, de omgeving waarbinnen ze dit moeten doen en de apparatuur die daarvoor geschikt is. Op basis van deze aspecten moet een ontwerper kiezen voor bepaalde interactievormen. Dat hoeft niet per definitie te leiden tot een grafisch user interface (GUI). Door de ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals automatische spraakherkenning en tactiele terugkoppeling, kan de interface beter aanhaken bij alle zintuigen die een mens tot zijn beschikking heeft. Hierdoor zal in de toekomst de interactie met een systeem steeds meer  gaan lijken op de communicatie tussen mensen.

Het congres Man Machine Interface op vrijdagochtend 27 mei is gratis te bezoeken. Aanmelden kan op www.eabeurs.nl. Daar is ook het volledige congresprogramma te vinden.