Mag je machines verkopen zonder beveiligingen?

Onze sales-afdeling wil onze machine gaan verkopen in een basisuitvoering waarbij enkele beveiligingen en afschermkappen e.d. niet meer standaard aanwezig zijn en optioneel door klanten is te bestellen. Dit omdat veel klanten deze beveiligingen liever niet willen hebben. Mag dat?

Antwoord

Wanneer deze beveiligingen vanuit de risicobeoordeling tot stand zijn gekomen, kunnen deze nooit als optioneel verkocht worden. Ook niet wanneer een klant deze beveiligingen niet wil hebben. De verantwoordelijkheid voor het maken van een veilige machine blijft liggen bij de fabrikant die de machine met een CE-markering in de handel brengt.
Machinerichtlijn Bijlage I §1.1.2 punt e)
‘De machine moet worden geleverd met alle speciale uitrusting en accessoires die essentieel zijn om deze veilig te kunnen afstellen, onderhouden en gebruiken.’

De onderliggende vraag is wellicht waarom de klant die betreffende beveiligingen niet wil hebben? Zijn deze echt belemmerend voor het werk? Is het redelijkerwijs te verwachten dat de klant deze beveiligingen er zelf meteen af gaat halen?
Is dat het geval, probeer of het ontwerp van de machine zo aan te passen dat deze veilig is, maar zeker ook nog werkbaar is voor de gebruiker. Denk daarbij niet alleen aan de ‘happy flow’ maar bijvoorbeeld ook aan oplossing van een storing, weghalen van een vastgelopen product, invoeren van een nieuw product en het omstellen van de machine.

 
Bovenstaand antwoord is afkomstig van FUSACON B.V.