Mag je ad hoc wijzigingen in veiligheidsgerelateerde software aanbrengen?

Vaak krijg ik vanwege planningsdruk het verzoek om ad hoc wijzigingen in de veiligheidsgerelateerde software aan te brengen. Mag dat zomaar en welke verantwoordelijkheid heb ik hierin als inbedrijfsteller?

Vraag
Ik werk als inbedrijfsteller bij een machinebouwer die voornamelijk custom-made machines bouwt bij vele klanten. Regelmatig blijkt dat tijdens het inbedrijfstellen niet alles even soepel verloopt en er aanpassingen gedaan moeten worden in de software van de veiligheids-PLC. Vaak komt vanwege planningsdruk het verzoek om ad hoc wijzigingen in de veiligheidsgerelateerde software aan te brengen. Mag dat zomaar en welke verantwoordelijkheid heb ik hierin als inbedrijfsteller?

Antwoord

Nee, het uitvoeren van ad hoc wijzigingen in veiligheidssoftware van machines is niet in overeenstemming met zowel de eisen uit zowel de norm EN 62061 (SIL) als ook de norm EN-ISO 13849-1 (PL). 
Beide normen geven eisen voor de uitvoering van wijzigingen (modifications) aan applicatiesoftware van veiligheidsfuncties in programmeerbare veiligheidssystemen. De eisen voor wijzigingen aan safety-related applicatiesoftware (SRASW) worden vermeld in paragraaf 4.6.5 j van EN-ISO 13849-1. In de SIL-norm EN 62061 is een heel hoofdstuk gewijd aan de wijzigingsprocedure(s) die moet(en) worden toegepast bij het wijzigen van Safety Related Electrical Control System (SRECS), tijdens het ontwerp, de integratie en validatie (bijvoorbeeld tijdens de installatie en het bedrijfsklaar maken van een SRECS).  
Beide normen eisen dat voor veiligheidssoftware een vorm van configuratiemanagement toegepast dient te worden. In een dergelijke situatie moet altijd een wijzigingsprocedure gevolgd worden om:
  • ongeautoriseerde wijzigingen te voorkomen;
  • de wijzigingsverzoeken vast te leggen;
  • te verzekeren dat er een impactanalyse wordt uitgevoerd;
  • de details van en de autorisatie voor alle goedgekeurde wijzigingen vast te leggen;
  • de architectuur van de software vast te leggen (actueel te houden).
Bovenstaande eisen maken duidelijk dat ad hoc wijzigingen van applicatiesoftware van een veiligheids-PLC tijdens het inbedrijfstellen niet is toegestaan.
 
Deze vraag is beantwoord door FUSACON B.V.