Machinist bekneld onder eigen kraan

In augustus 2008 viel een telehijskraan om waarbij de machinist zwaar gewond raakte. De kraan bleek te zwaar beladen.

De ingehuurde kraanmachinist was aan het werk voor een bouwwerk op een terrein in Dordrecht. Hij moest hijswerk uitvoeren met een telehijskraan. Een eigenaar van het tegenovergelegen bedrijf vertelt: "De werklui waren bezig met het dak van de loods. Een enorme stalen balk die in de kraan hing, viel eruit waarna de machine begon te wiebelen.”

De last (van 2,9 ton) kwam op het maaiveld terecht en de kraan viel daarna om.
De machinist sprong uit zijn cabine toen de kraan in onbalans raakte. Hij rende weg, maar kreeg de giek van de kraan op zich. Het slachtoffer liep blijvend zwaar lichamelijk letsel op.

Na onderzoek legt het ministerie van SZW in mei 2009 aan het kraanbedrijf een boete op van 8100 euro. Wegens overtreding van artikel 7:18, tweede lid, Arbobesluit. Dat geeft aan, dat een hijs- of hefwerktuig, behalve voor de beproeving, niet zwaarder mag worden belast dan de toegelaten bedrijfslast en ook niet zwaarder dan een veilig gebruik toelaat. Na bezwaar wordt de boete in september 2009 met twee derde verminderd tot 2700 euro. Het kraanbedrijf stapt naar de rechter omdat het vindt dat er ook voldoende toezicht is gehouden.

De rechtbank gaat ervan uit dat het kraanbedrijf op grond van art. 1 Arbowet moet worden gezien als werkgever van de ingehuurde machinist. Verder is er sprake van een overtreding van art. 7:18 Arbobesluit, omdat bij een vlucht van 30,5 meter de kraan zwaarder belast was dan een veilig gebruik toelaat. De werkgever heeft ook erkend dat de kraan overbelast moet zijn geweest.

Maar de rechtbank vindt dat er juist onvoldoende toezicht was. Zeker gezien de gevaren die er spelen tijdens het hijsen en overbrengen van zware lasten over een bouwplaats waar meerdere personen werkzaam zijn. Bovendien was het slachtoffer na zijn opleiding slechts drie maanden zelfstandig werkzaam, zodat hij niet als een ervaren zelfstandig werkende kraanmachinist kan worden beschouwd. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Bron: Rechtbank Arnhem, 22 juni 2010, LJN: BN2446, Arbo-online.nl, AD Drechtsteden