Machines uit voorraad

Onder welke machinerichtlijn vallen machines uit voorraad (voor 2010) en die op 2010 op de markt worden gebracht?

Vallen zij nog onder de oude Machinerichtlijn (98/37/EG) of onder de nieuwe Machinerichtlijn? Michael Gerrits van de Gier& Stam Advocaten gaat er in zijn weblog op in. Klik hier