Machines kunnen nog veiliger

Met NEN-EN-ISO 12100 kunnen al in de ontwerpfase van machines en industriële installaties risico’s worden voorkomen. En dat is wat de Europese Machinerichtlijn wil: op de eerste plaats risico’s voorkomen.

Maar natuurlijk zullen er ook altijd gevaren blijven. Is dat het geval dan kunnen eveneens op basis van de NEN-EN-ISO 12100 al in de ontwerpfase betere beveiligingsmaatregelen hiertegen worden ingebouwd.

Inventarisatie en reductie

Deze norm werd eind afgelopen jaar wereldwijd overeengekomen. Hij specificeert terminologie, principes en methoden waarmee engineers risico’s in processen beter kunnen beoordelen en vooral reduceren. Ook strekt hij zich uit over de documentatie en verificatie van de inventarisatie en reductie van gevaren bij machines en industriële installaties.

De betreffende technische werkgroep van ISO heeft zich bij de vernieuwing van de norm niet alleen gebaseerd op nieuwe technologie, maar vooral ook op praktijkervaring bij het gebruik van machines en ongevallen, incidenten en onvoorziene risico’s daarbij.

Ongevalskosten

Recente studies hebben volgens het wereldwijde ISO aangetoond dat de totale kosten voor individu en samenleving van één enkel ongeval kunnen oplopen tot 1 miljoen USD.
Met NEN-EN-ISO 12100 van 2010 kan de kans op toekomstige ongevallen al in de ontwerpfase beter in kaart worden gebracht. De norm voorziet in een aantal logische stappen. Tijdens dat proces worden niet alleen fysieke risico’s als beklemming, andere verwondingen en elektrische aanraking geïnventariseerd, maar ook de mogelijke gevolgen van vermoeidheid en ander menselijk falen. Deze dienen al bij het ontwerp te worden weggenomen. Kan dat niet, dan dient er tegen te worden beveiligd. Daarna wordt het inventarisatieproces herhaald tot kan worden vastgesteld dat een machine of installatie voldoende veilig is voor gebruik.

Effectief

Voorzitter Christoph Preuße van de betreffende ISO-werkgroep: "De nieuwe ISO 12100 is een bewezen effectieve methode om het aantal ongevallen met machines terug te brengen. Ook draagt deze norm bij aan het wereldwijd wegnemen van technische handelsbelemmeringen met behoud van het niveau van veiligheid voor de gebruikers van machines. Dit in overeenstemming met de eisen vanuit nationale wetgeving in de meeste landen."

De NEN-EN-ISO 12100 van 2010 vervangt de NEN-EN-ISO 12100 deel 1 en 2 van 2003 en de NEN-EN-ISO 14121 deel 1 van 2007. De internationale standaard kan tevens worden gebruikt als basis bij de ontwikkeling van type B- en C-veiligheidsnormen voor specifieke soorten machines.