Lichtanalysator voor beursbezoekers voldoet aan wettelijke eisen

Ook al is de Electronics & Automation beursgadget Helios een (waardevolle) give-away, toch moet hij voldoen aan de eisen van de wet. Ieder product dat in gebruik wordt gesteld of op de markt wordt gebracht moet zijn voorzien van de CE-markering. Op de Helios is een WiFi module aangebracht, waardoor de Radio & Telecom Terminal Equipment (R&TTE) richtlijn van toepassing is. Ook aan de EMC-richtlijn moet hij voldoen.

Bij het ontwerpen van de Helios, is Dare al vroeg in het proces betrokken voor EMC- en RF-advies. Het eerste ontwerp zat EMC-technisch al behoorlijk in elkaar, maar Patrick Dijkstra van Dare Instruments gaf Kitt Engineering een aantal waardevolle tips om het ontwerp te optimaliseren.

Radiorichtlijn

Door de WiFi module is op de Helios ook de R&TTE-richtlijn van toepassing. Op zijn beurt stelt deze richtlijn weer, dat de Laagspanningsrichtlijn van toepassing is, zonder de hierin vermelde spanningsgrenzen (50 … 1000 VAC en 75 … 1500 VDC). De reden hiervoor is dat dergelijke apparatuur vaak batterijgevoed is. Het gevaar met batterijgevoede apparaten zit in kortsluiting. De in de batterijen opgeslagen energie kan voor brand, brandwonden en in het ergste geval voor explosies zorgen.

 EMC richtlijn

Ieder apparaat dat kan storen of gestoord kan worden, moet aan de EMC-richtlijn voldoen. De op de Helios aanwezige digitale elektronica, inclusief klokken en processoren,  kan voor storing zorgen maar zelf ook ongewenst beïnvloed worden. Voor de WiFi wordt gebruik gemaakt van een standaard WiFi-module die al separaat CE-gemarkeerd is. Als deze op de juiste wijze wordt toegepast, is een nieuw onderzoek hier niet nodig. Mede door het vooraf gekregen advies, was de test voor de EMC richtlijn ‘first time right’.

Klik hier voor gratis deelname aan Electronics & Automation 2013 en het ontvangen van de Helios