Leren van ongevallen

Van het boek ‘Leren van ongevallen’ is de derde herziene druk verschenen. In dit standaardwerk wordt een overzicht gepresenteerd van de meest gangbare ongevallen-analysemethoden. Op basis hiervan kan een keuze worden gemaakt voor een methode die het beste past bij de organisatie waarin het onderzoek wordt uitgevoerd, of voor de methode die het beste past bij de aard van het te onderzoeken ongeval.

Ongevallen, maar ook bijna-ongevallen en incidenten geven ons inzicht in waar preventieve maatregelen ontbreken of nog onvoldoende gefunctioneerd hebben. Met behulp van een goed ongevallenonderzoek en -analyse kunnen maatregelen worden genomen om soortgelijke (en andere) ongevallen in de toekomst te voorkómen.

Leren van ongevallen geeft een uitgebreid overzicht van de 20 belangrijkste ongevallen-analysemethoden en korte beschrijvingen van nog ca. 60 andere methoden.
In de derde editie is informatie toegevoegd over leren van incidenten, met een voorwoord van Mr. Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Het handboek is geschikt voor iedereen die met ongevallenonderzoek te maken heeft. Daarnaast wordt het boek gebruikt als lesmateriaal binnen veiligheidskundige en aanverwante opleidingen.
"Naar mijn verwachting zal het belang van ongevalonderzoek in de toekomst verder toenemen. … De wens om precies te weten wat er is gebeurd en om er van te leren, zal juist alleen maar groter worden. Kwalitatief hoogwaardig onderzoek naar ongevallen is dan ook van cruciaal belang. Ik hoop en verwacht dat de inzichten in dit boek daaraan zullen bijdragen." (Mr. Tjibbe Joustra)
 
Leren van ongevallen – Een overzicht van analysemethodieken
Auteurs: W.J.T. van Alphen (PHOV), K.I.J. Stavast, A.W. Zwaard, J. Gort (TNO)
3e herziene druk, 2012 – ISBN 9789012575805
Meer informatie en direct bestellen, klik hier .