Kwaliteitslabel voor led-lampen

Led-lichtbronnen bieden voor de handel nieuwe mogelijkheden in de verlichtingsmarkt voor de vervanging van inefficiënte lichtbronnen. Dit creëert een markt van hoge verwachtingen en gretige aanbieders. Een nieuwe markt, waar het kaf nog niet van het koren gescheiden en moeilijk te scheiden is.

Traditionele voorlichting vanuit leveranciers en derden aan consumenten over de prestaties van led-lampen is nu weinig effectief. De claims over led-lampen ten opzichte van andere lampen zijn moeilijk te begrijpen, lastig te verifiëren en worden soms bewust onjuist gesimplificeerd. De kans is daardoor reëel dat consumenten een afkeer krijgen van led-lampen die bij nader inzien niet aan de verwachtingen voldoen. Dit zou het imago van led-lampen en daarmee de markt danig kunnen schaden en daarmee kunnen de duurzaamheiddoelstellingen worden ondermijnd.

Haalbaarheid

Op verzoek van het Ministerie van VROM heeft AgentschapNL (voorheen SenterNovem) in samenwerking met NEN een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van de introductie van een vrijwillig kwaliteitslabel voor led-lampen voor consumenten. Bij de start van het onderzoek eind 2009 was de verwachting dat er voorlopig geen wettelijke verplichte minimumeisen zouden worden gesteld aan het functioneren en de duurzaamheid van led-lampen, en dat een kwaliteitslabel de consument daarvoor de weg zou kunnen wijzen.

Expertise

In de compacte werkgroep die is samengesteld zijn de belangrijkste belanghebbenden vertegenwoordigt: AgenschapNL, NEN, Consumentenbond, NLA, NSVV, de detailhandel, importeurs en onderzoekslab VSL. De leden van deze groep hebben hun expertise en contacten gebruikt om informatie te verzamelen over diverse labelconcepten die zijn besproken. Door NEN is bovendien een bezoek gebracht aan Denemarken waar na jarenlange investeringen en promotie een succesvol een label draait voor compacte fluorescentielampen.

Twee conclusies

Nadat het onderzoek was afgerond heeft de projectgroep de volgende twee belangrijke conclusies getrokken:

  • nieuwe EU regelgeving ten aanzien van minimumeisen voor led-lampen komt vermoedelijk sneller van de grond dan werd verwacht en biedt kansen om slechte producten van de markt te weren
  • als de minimumeisen voldoende ambitieus zijn en de handhaving van de wetgeving wordt versterkt, kunnen die kansen effectief worden benut en zal de toegevoegde waarde van een kostbaar tussentijds vrijwillig (nationaal) kwaliteitslabel zeer beperkt zijn.